Zarządzanie bezpieczeństwem – Zarządzanie kryzysowe

Studia realizowane są w oparciu o doświadczenie wysoko kwalifikowanej kadry Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną: 

Urszula Olejnik
ul. Kozietulskiego 6-7 (I piętro, pok. 41)
76-200 Słupsk
tel. (59) 306 76 21
e- mail: urszula.olejnik@upsl.edu.pl

 

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Uniwersytetu Pomorskiego zaprasza  na kolejną edycję studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem – zarządzanie kryzysowe".

 

Oferta skierowana jest do  absolwentów studiów wyższych, głównie pracowników instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Studia realizowane są w systemie blended learning w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych i samodzielnej pracy słuchaczy z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Obejmują zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów i różnych form ćwiczeń (zajęć w warunkach laboratoryjnych, zajęć audytoryjnych i warsztatów) oraz zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej.

Program studiów powinien w szczególności zainteresować osoby zainteresowane chęcią uzyskania dodatkowych kwalifikacji niezbędnych przy działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, głównie w aspekcie wykorzystania technologii GIS i teleinformatycznych systemów wspomagania zarządzania kryzysowego

Program opracowano w konwencji modułowej, umożliwiając słuchaczom wybór w trakcie drugiego semestru studiów jednej ze specjalizacji: Obronność państwa, Zarządzanie kryzysowe, Edukacja dla bezpieczeństwa.

Słuchacz studiów nabędzie:

 • wiedzę i znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami w perspektywie personalnej i strukturalnej, z uwzględnieniem przestrzeni społecznej, kulturowej i ekologicznej;
 • wiedzę i znajomość zarządzania kryzysowego, prawnych i organizacyjnych uwarunkowań, a także specyfiki zadań realizowanych w zakresie powyższych systemów bezpieczeństwa przez różne instytucje adekwatnie do wybranej specjalizacji;
 • umiejętność działania w instytucjach partycypujących w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normami prawa krajowego i międzynarodowego, sporządzania wymaganych dokumentów, analizy i oceny zagrożeń oraz innych przedsięwzięć adekwatnie do wybranej specjalizacji;
 • rozwinięte kompetencje społeczne w zakresie dostrzegania i identyfikacji problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z bezpieczeństwem i działaniem w instytucjach bezpieczeństwa, wskazywania priorytetów w tym zakresie, współpracy w zespołach zadaniowych i myślenia innowacyjnego pozwalającego na konstruktywne i efektywne rozwiązywanie problemów.

W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

SEMESTR I

 1. Teoria bezpieczeństwa
 2. Polityka i strategia bezpieczeństwa
 3. System bezpieczeństwa narodowego
 4. Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa
 5. Prawne aspekty bezpieczeństwa

 

SEMESTR II

 1. System zarządzania kryzysowego
 2. Systemy GIS w zarządzaniu kryzysowym
 3. Teleinformatyczne systemy zarządzania kryzysowego
 4. Reagowanie na sytuacje kryzysowe
 5. Zarządzanie kryzysowe w warunkach klęsk żywiołowych

 

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej