Напрямки та спеціальності

 

 

 

БАКАЛАВР/ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

 

 

Факультет/ Kierunek

Спеціальності / Ścieżki kształcenia:

АДМІНІСТРАЦІЯ
Administracja

Стаціонарне/заочне навчання

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Bezpieczeństwo Narodowe

Стаціонарне навчання:

 1. Захист кіберпростору / Ochrona cyberprzestrzeni
 2. Кібермедія / Cybermedia
 3. Кіберзагроза /Cyberzagrożenia
 4. Управління безпекою та якістью в аєропортах/ Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych
 5. Матеріально-технічне забезпечення аєропортів / Zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Безпека та громадський порядок /Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny
 2. Системи цивільного захисту/Systemy ochrony ludności

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ДІЄТОЛОГІЯ
Dietetyka

  Стаціонарне навчання.

*Для вступу на медичні  факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B 2 (необхідно представити разом з документами  для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки   про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті дієтологія (до 30 вересня). Направлення до лікаря можна отримати в Поморському університеті в Слупську після приїзду.

  * Абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID -19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

КОМАНДУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ/ Dowodzenie i zarządzanie

 

Стаціонарне/заочне навчання:

1.       Командування диспозиційними групами / Dowodzenie grupami dyspozycyjnymi

2.       Логістика в диспозиційних групах / Logistyka w grupach dyspozycyjnych

3.       Управління безпекою та обороною / Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

4.       Управління безпекою та обороною / Security and defense management (навчання на цій спеціальності відбувається на англійській мові від 4 семестру навчання)

Спеціальність обирається після 1 семестру.

БІОЛОГИЯ
Biologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Біологія – спеціалізація педагогічна /Biologia (nauczycielska)
 2. Біологія медична/Biologia medyczna
 3. Флористика/Sztuka ogrodowa

Спеціальність обирається після 1 курсу.

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Стаціонарне навчання (педагогічне):

 1. Музика в школі/Muzyka w szkole
 2. Вокально-інструментальні ансамблі/Zespoły wokalno-instrumentalne
 3. Мультимедійні техніки/Techniki multimedialne

* На факультеті проводиться вступний еккзамен:

      - виконання 2 музичних творів на будь-якому музичному інструменті (додатково на фортепіано).

      - Спів 1 пісні

      - перевірка музичного слуху та поч уття ритму

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ОСВІТА В ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАТИКИ – інженерний напрямок**
Edukacja techniczno-informatyczna - kierunek inżynierski ** 

** після згоди Міністра на відкриття факультету "Інформатика в промисловості", абітурієнти/студенти факультету "Освіта в галузі технологій та інформатики" будуть перенесені на факультет "Інформатика в промисловості".

Стаціонарне навчання:

 1. Спеціальність педагогічна /nauczycielska
 2. Iнтернет речі/Internet rzeczy
 3. Програмування в галузі автоматизації і роботехніки / Programowanie w automatyce i robotyce

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА
Filologia angielska

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Філологія англійська -спеціальність перекладача /Filologia angielska - translatoryka
 2. Філологія англійська - комунікація в медіапросторі/Filologia angielska – komunikacja w mediach
 3. Філологія англійська – спеціальність педагогічна/Filologia angielska (nauczycielska)

Спеціальність обирається після 3 семестру.

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА
Filologia germańska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна/Filologia germańska (nauczycielska)
 2. Філологія німецька – німецька мова в туризмі та бізнесі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

Спеціальність обирається після 1 курсу.

* вивчення німецької мови "від нуля"

ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА
Filologia rosyjska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія російська – російська мова в туризмі та бізнесі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 2. Філологія російська – література та переклад /Filologia rosyjska – literacko-przekładoznawcza
 3. Філологія російська з вивченням англійської мови /Filologia rosyjska z językiem angielskim
 4. Філологія російська з вивченнм польської мови як іноземної/ Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Спеціальність обирається після 1 курсу.

* вивчення російської мови "від нуля"

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА
Filologia polska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska (nauczycielska)
 2. Видавництво та редагування /Wydawniczo-redaktorska
 3. Копірайтинг та соціальні мережі/Copywriting i media społecznościowe
 4. Регіоналістика/Edukacja regionalna

Спеціальність обирається після 1 курсу.

*Для вступу на факультет Польської філології  вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови  (необхідно представити разом з документами  для вступу)

ФІЗИКА ТЕХНІЧНА (ІНЖ.)
Fizyka techniczna - kierunek inżynierski

Стаціонарне навчання:

 1. Екотехнології –відновлювальні джерела енергії /Ekotechnologie – odnawialne źródła energii
 2. Фізико-хімічна інженерія матеріалознавства/ Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa
 3. Технічні методи в кріміналістиці /Metody techniczne w kryminalistyce
 4. Механіка авіаційна /Mechanika lotnicza

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ГЕОГРАФІЯ
Geografia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Формування та управління навколишнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 2. Геоінформація та аналіз даних з простору /Geoinformacja i analiza danych pzestrzennych
 3. Спеціальність педагогічна/Geografia (nauczycielska)
 4. Агрономія/Agronomia

Спеціальність обирається після 1 курсу.

IСТОРІЯ
Historia

Стаціонарне навчання:

 1. Архівістика та історія Поморського регіону/Archiwistyka i historia Pomorza
 2. Iсторія - спеціалізація педагогічна/Historia (nauczycielska)
 3. Публічна історія: історя в медіа просторі/Public history: historia w przestrzeni medialnej
 4. Історія культури і туризму/Historia w animacji kultury i w turystyce

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ІНФОРМАТИКА – напрямок інженерний
Informatyka – kierunek inżynierski

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Програмування веб-додатків / Programowanie aplikacji wedowych
 2. Аналіз даних в Business Intelligence/Analiza Danych w Business Intelligence
 3. Програмовання в інжинерії / Programowanie w inżynierii

Спеціальність обирається після 1 семестру.

ІНФОРМАТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ – напрямок інженерний
Informatyka przemysłowa – kierunek inżynierski

Стаціонарне  навчання:

 1. Комп'ютерні промислові системи / Komputerowe systemy przemysłowe
 2. Інтернет речей / Internet rzeczy

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ІНЖЕНЕРІЯ КІБЕРПРОСТОРУ– напрямок інжинерний
Inżynieria cyberprzestrzeni  - kierunek inżynierski

Стаціонарне навчання:

 1. Кібербезпека з елементами криптології/Cyberbezpieczeństwo z kryptologią
 2. Медіабезпека/Bezpieczeństwo mediów

Спеціальність обирається після 1 семестру.

КОМУНІКАЦІЯ І НОВЕ МЕДІА* / Komunikacja i nowe media*

* навчання на факультеті буде можливе після згоди Сенатор ів Поморського університету

 

 

Н авчання на факультеті в рамках програму «Підвійний диплом» з Пан'європейським університетом в Празі

 

 

КОСМЕТОЛОГІЯ
Kosmetologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Косметологія/Kosmetologia ogólna

*Для вступу на медичні  факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B 2 (необхідно представити разом з документами  для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки   про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті косметологія (до 30 вересня). Направлення до лікаря можна отримати в Поморському університеті в Слупську після приїзду.

  * Абітуріенти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID -19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

ЛОГІСТИКА
Logistyka

Стаціонарне навчання:

 1. Транспорт и спедиція/Transport i spedycja
 2. Логістика морського простору/Logistyka morska
 3. Складові системи/Systemy magazynowe
 4. "Зелені" (еко) ланцюги постачання/Zielone łańcuchy dostaw

Заочне навчання:

 1. Транспорт и спедиція/Transport i spedycja
 2. Логістика морського простору/Logistyka morska
 3. Складові системи/Systemy magazynowe

Спеціальність обирається після 3 семестру.

МАТЕМАТИКА З ІНФОРМАТИКОЮ / Matematyka z informatyką

Стаціонарне/заочне навчання

 

 

ЕКОЛОГІЯ
Ochrona środowiska 

Стаціонарне навчання:

 1. Біомоніторинг і збалансовий розвиток /Biomonitoring i zrównoważony rozwój
 2. Екоенерге́тика /Ekoenergetyka
 3. Економіка і муніципальне управління водопостачання і каналізації / Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 4. Управління природничим міським простором / Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ПЕДАГОГІКА
Pedagogika

Стаціонарне/заочне навчання:

Спеціальності вчительські:

 1. Психопедагогіка /Psychopedagogika
 2. Догляд та виховна педагогіка з соціальною допомогою / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną

Спеціальності невчительські:

 1. Пенітенціарна педагогіка з кримінальною профілактикою / Рedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną

Спеціальність обирається після 1 курсу.

МЕДСЕСТРИНСТВО
Pielęgniarstwo

  Стаціонарне навчання.

*Для вступу на медичні  факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B 2 (необхідно представити разом з документами  для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки   про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті медсестринство (до 30 вересня). Направлення до лікаря можна отримати в Поморському університеті в Слупську після приїзду.

  * Абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID -19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Praca socjalna

Стаціонарне/заочне навчання:

Соціальна робота в галузі суспільної допомоги в полікультурному середовищі / Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Ratownictwo medyczne

Стаціонарне/заочне навчання.

*Для вступу на медичні  факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B 2 (необхідно представити разом з документами  для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки   про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті екстреної медичної допомоги (до 30 вересня). Направлення до лікаря можна отримати в Поморському університеті в Слупську після приїзду.

  *Абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID -19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

СОЦІОЛОГІЯ
Socjologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Кримінологія та соціологія пенітенціарна /Kryminologia i socjologia penitencjarna
 2. Європейська інтерграція/Integracja europejska
 3. Профілактика злочинності за допомогою соціопсихології/ Prewencja kryminalna z socjopsychologią

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
Turystyka i rekreacja

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Активний туризм /Turystyka aktywna
 2. Туризм у морській зоні/ Turystyka w strefie morskiej
 3. Оздоровчий туризм /Turystyka zdrowotna
 4. Мультимедіа в туризмі/Multimedia w turystyce

Спеціальність обирається після 1 курсу.

YПРАВЛІННЯ
Zarządzanie

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Управління підприємством/Zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Управління людськими ресурсами/Zarządzanie zasobami ludzkimi  
 3. Управління фінансами та бухгалтерський облік/Zarządzanie finansami i rachunkowość
 4. Маркетинг та управління продажами /Marketing i zarządzanie sprzedażą

Стаціонарне  навчання:

1.       Управління в готельно-ресторанному бізнесі / Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii 

Спеціальність обирається після 3 семестру.


АКУШЕРСТВО/
Położnictwo

Стаціонарне навчання.

*Для вступу на медичні  факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B 2 (необхідно представити разом з документами  для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки   про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті акушерство (до 30 вересня). Направлення до лікаря можна отримати в Поморському університеті в Слупську після приїзду.

  * Абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID -19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

 

 

 

РЕАБІЛІТАЦИЙНА ПЕДАГОГІКА З КРИЗОВИМ ВТРУЧАННЯМ

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Стаціонарне/заочне навчання:

 

 

 

 

 

ЦІЛІСНЕ МАГІСТЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ (п’ятирічне)/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (pięcioletnie)

ЦІЛІСНЕ МАГІСТЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ (п’ятирічне)/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (pięcioletnie)

Напрямок / Кierunek:

ФІЗІОТЕРАПІЯ
Fizjoterapia

*Для вступу на медичні факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B2 (необхідно представити разом з документами для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті фізіотерапія (до 30 вересня). Направлення до лікаря можна отримати в Поморському університеті в Слупську після приїзду.

 *Aбітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID-19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

Стаціонарне навчання:

 1. Фізіотерапія в оздоровчій медицині
 2. Реабілітація пд час геріатричного догляду

Спеціальність обирається після 7 семестру.

ДОШКІЛЬНА ТА ПОЧАТКОВА ПЕДАГОГІКА
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Стаціонарн/заочне навчання

ПРАВОЗНАВСТВО
Prawo

Стаціонарне/заочне навчання

ПСИХОЛОГІЯ

Psychologia

*навчання на факультеті буде можливе після згоди Міністерства освіти

Стаціонарне навчання:

 1. Клінічна пcихологія
 2. Психологія розвитку

 

 

 

 

МАГІСТРАТУРА/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Напрямок / Кierunek:

Спеціальності / Ścieżki kształcenia:

АДМІНІСТРАЦІЯ
Administracja

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Міська адміністрація/Administracja publiczna
 2. Податкова адміністрація/Administracja skarbowa

Спеціальність обирається після 1 курсу.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Bezpieczeństwo Narodowe

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Кримінологія / Кримінологія з криміналістикою / Kryminologia /Kryminologia z kryminalistyką
 2. Загальна безпека /Bezpieczeństwo powszechne

Спеціальність обирається після 1 курсу.

БІОЛОГІЯ
Biologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Біологія медична /Biologia medyczna
 2. Природні експертизи і біомоніторінг /Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring
 3. Біологія – спеціалізація педагогічна /Biologia (nauczycielska)

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Стаціонарне навчання:

 1. Спеціальність педагогічна/Nauczycielska

*Прийняття на навчання проводиться на основі комплекту необхідних документів та результату вступного екзамену:

- виконання музичного твору на фортепіано (1 твір)

- виконання музичного твору на будь-якому інструменті музичному (1 твір)

- спів пісні (2 твори, один з власним акомпанементом)

- диригування твору, який обере комісія

- інтонування вправи сольфеджіо, який обере комісія (сольфеджіо)

- виконання ритмічного завдання, яке окреслить комісія

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА
Filologia polska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska (nauczycielska)
 2. Сучасна культура /Kultura współczesna

ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА
Filologia angielska

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Філологія англійська - спеціальність перекладача /Filologia angielska– translatoryka
 2. Філологія англійська – спеціалізація педагогічна /Filologia angielska (nauczycielska)
 3. Філологія англійська – міжкультурна комунікація /Filologia angielska – komunikacja interkulturowa

*Прийняття на навчання проводиться на основі комплекту необхідних документів та результату вступного екзамену

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА
Filologia germańska

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна /Filologia germańska (nauczycielska)
 2. Філологія німецька – німецька мова в бізнесі та туризмі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА
Filologia rosyjska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія російська – російська мова в бізнесі та туризмі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 2. Філологія російська зі знанням англійської мови /Filologia rosyjska z językiem angielskim
 3. Філологія російська з українською мовою /Filologia rosyjska z językiem ukraińskim

ГЕОГРАФІЯ
Geografia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Географія – спеціалізація педагогічна/Geografia (nauczycielska)
 2. Туризм /Turystyka
 3. Формування та управління навколишнім природнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

ІСТОРІЯ
Historia

Стаціонарне навчання:

 1. Історія - спеціалізація педагогічна/Historia (nauczycielska)
 2. Історія - спеціалізація непедагогічна/Historia (nienauczycielska) з можливістю вибору блоку занять пов*язанниз з:

·         Архівістикою та історією Поморського регіону

·         Дипломатією та закордонною політикою

·         Публічною історією: історією в медіапросторі

·         Історією туризму і культури

   

ПЕДАГОГІКА
Pedagogika

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Психопедагогіка /Psychopedagogika
 2. Догляд та виховна педагогіка з арт-терапією/Pedagogika opikuńczo-wychowawcza z arterapią
 3. Репетиторство та навчання дорослих/Edukacja dorosłych z tutoringiem

Спеціальність обирається після 1 курсу.

Соціальна робота

Praca socjalna

Стаціонарне/заочне навчання:

Соціальна робота в галузі охорони здоровья

МЕДСЕСТРИНСТВО
Pielęgniarstwo

Стаціонарне/заочне навчання.

*Для вступу на медичні факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B2 (необхідно представити разом з документами для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті медсестринство (до 30 вересня). Направлення до лікаря можна отримати в Поморському університеті в Слупську після приїзду.

 *Абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID-19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

МІЖНАРОДНІ СТОСУНКИ
Stosunki międzynarodowe

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Дослідження міжнародних конфліктів/Studia nad konfliktami międzynarodowymi
 2. Європеїстика/Europeistyka

Спеціальність обирається після 1 семестру.

YПРАВЛІННЯ
Zarządzanie

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Управління в підприємстві / Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 2. Управління в галузі туризму / Zarządzanie w turystyce
 3. Управління логістичне / Zarządzanie logistyką
 4. Міжнародний бізнес /Biznes międzynarodowy

Спеціальність обирається після 1 семестру.

Навчання на англійській мові в системі bleanded-learning:

1.       Міжнародний менеджмент (навчання на цій спеціальності починається з 1 семестру) /International management

 

 

 

 

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej