Напрямки та спеціальності

 

 

 

БАКАЛАВР/ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

Факультет/Kierunek

Спеціальності / Ścieżki kształcenia:

АДМІНІСТРАЦІЯ
Administracja

Стаціонарне/заочне навчання

АГРОБІЗНЕС – напрямок інженерний
Agrobiznes – kierunek inżynierskiСтаціонарне/заочне навчання

НАЦІОНАЛЬНАЯ БЕЗПЕКА
Bezpieczeństwo Narodowe

Стаціонарне навчання:

 1. Захист кіберпростору / Ochrona cyberprzestrzeni
 2. Кібермедія / Cybermedia
 3. Кіберзагроза /Cyberzagrożenia
 4. Управління безпекою та якістью в аєропортах/ Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych
 5. Матеріально-технічне забезпечення аєропортів / Zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Безпека та громадський порядок /Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny
 2. Системи цивільного захисту/Systemy ochrony ludności
 3. Національна оборона/Obrona narodowa
 4. Кризисне управління/Zarządzanie kryzysowe

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ДІЄТОЛОГІЯ
Dietetyka

 Стаціонарне навчання.

Є можливість вибору блок занять пов*язанний з:

-клінічною дієтологією

-освітою в галузі здоров*я

-дієтологією в спорті

*Для вступу на медичні факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B2 (необхідно представити разом з документами для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки (від польского лікаря)  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті дієтологія. Направлення до лікаря треба отримати в Поморському університеті в Слупську після вступу.

 * На медичних факультетах практичні заняття та практики відбуваються в медичних закладах. Студенти мають обов*язок дотримуватись внутрішніх вимог (наприклад, обов*язкові щеплення для працівників в галузі охорони здоровья, медичний одяг і т.д). Недотримання цих умов є перешкодою для реалізації програми навчання.

КОМАНДУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ/ Dowodzenie i zarządzanie

 

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Командування диспозиційними групами / Dowodzenie grupami dyspozycyjnymi
 2. Логістика в диспозиційних групах / Logistyka w grupach dyspozycyjnych
 3. Управління безпекою та обороною / Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
 4. Управління безпекою та обороною / Security and defense management (навчання на цій спеціальності відбувається на англійській мові від 4 семестру навчання)

Спеціальність обирається після 1 семестру.

БІОЛОГИЯ
Biologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Біологія – спеціалізація педагогічна /Biologia (nauczycielska)
 2. Біологія медична/Biologia medyczna
 3. Флористика/Sztuka ogrodowa

Спеціальність обирається після 1 курсу.

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Стаціонарне навчання (педагогічне):

 1. Музика в школі/Muzyka w szkole
 2. Вокально-інструментальні ансамблі в естрадній музиці/Zespoły wokalno-instrumentalne w muzyce estradowej
 3. Мультимедійні техніки/Techniki multimedialne

* На факультеті проводиться вступний еккзамен:

      - виконання 2 музичних творів на будь-якому музичному інструменті (додатково на фортепіано).

      - Спів 1 пісні

      - перевірка музичного слуху та почуття ритму

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА
Filologia angielska

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Філологія англійська -спеціальність перекладача /Filologia angielska - translatoryka
 2. Філологія англійська - комунікація в медіапросторі/Filologia angielska – komunikacja w mediach
 3. Філологія англійська – спеціальність педагогічна/Filologia angielska (nauczycielska)

Спеціальність обирається після 3 семестру.

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА
Filologia germańska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна /Filologia germańska (nauczycielska)
 2. Філологія німецька – німецька мова в туризмі та бізнесі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

Спеціальність обирається після 1 курсу.

 вивчення німецької мови "від нуля"

ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА
Filologia rosyjska

Стаціонарне навчання:

 1.  Комунікація в бізнесі / Komunikacja biznesowa
 2.  Професійна мова та HR в туризмі / Język branżowy i HR w turystyce
 3.  Польська мова, як іноземна / Język polski jako obcy
 4.  Основи інтернет-журналістики / Podstawy dziennikarstwa internetowego 

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА
Filologia polska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska (nauczycielska)
 2. Видавництво та редагування /Wydawniczo-redaktorska
 3. Копірайтинг та соціальні мережі/Copywriting i media społecznościowe
 4. Регіоналістика/Edukacja regionalna

Спеціальність обирається після 1 курсу.

*Для вступу на факультет Польської філології вимагається документ, підтверджуючий добре знання польської мови  (необхідно представити разом з документами для вступу)

ГЕОГРАФІЯ
Geografia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Формування та управління навколишнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 2. Геоінформація та аналіз даних з простору /Geoinformacja i analiza danych pzestrzennych
 3. Спеціальність педагогічна/Geografia (nauczycielska)
 4. Агрономія/Agronomia

Спеціальність обирається після 1 курсу.

УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОМ*

Gospodarka przestrzenna*

 

*навчання на факультеті буде можливе після згоди Міністерства освіти

 

Стаціонарне/заочне навчання

IСТОРІЯ
Historia

Стаціонарне навчання:

 1. Архівістика та історія Поморського регіону/Archiwistyka i historia Pomorza
 2. Iсторія - спеціалізація педагогічна/Historia (nauczycielska)
 3. Публічна історія: історя в медіа просторі/Public history: historia w przestrzeni medialnej
 4. Історія в анімації культури і туризму/Historia w animacji kultury i w turystyce

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ІНФОРМАТИКА – напрямок інженерний
Informatyka – kierunek inżynierski

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Програмування веб-додатків / Programowanie aplikacji wedowych
 2. Аналіз даних в Business Intelligence/Analiza Danych w Business Intelligence
 3. Програмування / Programowanie

Спеціальність обирається після 1 семестру.

ІНФОРМАТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ – напрямок інженерний
Informatyka przemysłowa – kierunek inżynierski

 

Стаціонарне  навчання:

 1. Комп'ютерні промислові системи / Komputerowe systemy przemysłowe
 2. Інтернет речей / Internet rzeczy

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ІНЖЕНЕРІЯ КІБЕРПРОСТОРУ– напрямок інжинерний
Inżynieria cyberprzestrzeni  - kierunek inżynierski

Стаціонарне/заочне навчання:

Після 1 семестру навчання продовжується в рамках спеціальності: кібербезпека з криптологією.

КОМУНИКАЦІЯ В МАРКЕТИНГУ*

Komunikacja marketingowa*

 

* навчання на факультеті буде можливе після згоди Сенаторів Поморського університету

Cтаціонарне навчання:

 

КОСМЕТОЛОГІЯ
Kosmetologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Косметологія/Kosmetologia ogólna

*Для вступу на медичні факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B2 (необхідно представити разом з документами для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки (від польського лікаря)  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики. Направлення до лікаря треба отримати в Поморському університеті в Слупську після вступу.

 * На медичних факультетах практичні заняття та практики відбуваються в медичних закладах. Студенти мають обов*язок дотримуватись внутрішніх вимог (наприклад, обов*язкові щеплення для працівників в галузі охорони здоровья, медичний одяг і т.д).  Недотримання цих умов є перешкодою для реалізації програми навчання.

ЛОГІСТИКА
Logistyka

Стаціонарне навчання:

 1. Транспорт и спедиція/Transport i spedycja
 2. Логістика морського простору/Logistyka morska
 3. Логістичні системі підприємств/Systemy logistyczne przedsiębiorstw

Заочне навчання:

 1. Транспорт и спедиція/Transport i spedycja
 2. Логістика морського простору/Logistyka morska
 3. Логістичні системі підприємств/Systemy logistyczne przedsiębiorstw

Спеціальність обирається після 3 семестру.

МАТЕМАТИКА З ІНФОРМАТИКОЮ

Matematyka z informatyką

Стаціонарне/заочне навчання

 

 

ЕКОЛОГІЯ
Ochrona środowiska 

Стаціонарне навчання:

 1. Біомоніторинг і збалансовий розвиток /Biomonitoring i zrównoważony rozwój
 2. Екоенергетика /Ekoenergetyka
 3. Економіка і муніципальне управління водопостачання і каналізації / Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 4. Управління природничим міським простором / Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Odnawialne źródła energii

 

 

Стаціонарне навчання

 

 

ПЕДАГОГІКА
Pedagogika

Стаціонарне/заочне навчання:

Спеціальності вчительські:

 1. Психопедагогіка /Psychopedagogika
 2. Догляд та виховна педагогіка з соціальною допомогою / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną

Спеціальності невчительські:

 1. Пенітенціарна педагогіка з cоціальною профілактикою / Рedagogika penitencjarna z profilaktyką społeczną

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ПЕДАГОГІКА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ З КРИЗОВИМ ВТРУЧАННЯМ

 

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Стаціонарне/заочне навчання:

 

МЕДСЕСТРИНСТВО
Pielęgniarstwo

 Стаціонарне навчання.

*Для вступу на медичні факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B2 (необхідно представити разом з документами для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки (від польського лікаря)  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики. Направлення до лікаря треба отримати в Поморському університеті в Слупську після вступу.

* На медичних факультетах практичні заняття та практики відбуваються в медичних закладах. Студенти мають обов*язок дотримуватись внутрішніх вимог (наприклад, обов*язкові щеплення для працівників в галузі охорони здоровья, медичний одяг і т.д).  Недотримання цих умов є перешкодою для реалізації програми навчання.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Praca socjalna

Стаціонарне/заочне навчання:

Соціальна робота в галузі суспільної допомоги в полікультурному середовищі / Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Ratownictwo medyczne

Стаціонарне/заочне навчання.

*Для вступу на медичні факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B2 (необхідно представити разом з документами для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки (від польського лікаря)  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики. Направлення до лікаря треба отримати в Поморському університеті в Слупську після вступу.

* На медичних факультетах практичні заняття та практики відбуваються в медичних закладах. Студенти мають обов*язок дотримуватись внутрішніх вимог (наприклад, обов*язкові щеплення для працівників в галузі охорони здоровья, медичний одяг і т.д).  Недотримання цих умов є перешкодою для реалізації програми навчання.

СОЦІОЛОГІЯ
Socjologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Кримінологія та соціологія пенітенціарна /Kryminologia i socjologia penitencjarna
 2. Європейська інтерграція/Integracja europejska
 3. Профілактика злочинності за допомогою соціопсихології/ Prewencja kryminalna z socjopsychologią

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
Turystyka i rekreacja

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Активний туризм /Turystyka aktywna
 2. Туризм у морській зоні/ Turystyka w strefie morskiej
 3. Оздоровчий туризм /Turystyka zdrowotna
 4. Мультимедіа в туризмі/Multimedia w turystyce

Спеціальність обирається після 1 курсу.

YПРАВЛІННЯ
Zarządzanie

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Управління бізнесом/Zarządzanie biznesem
 2. Управління людськими ресурсами/Zarządzanie zasobami ludzkimi  
 3. Управління фінансами та бухгалтерський облік/Zarządzanie finansami i rachunkowość
 4. Маркетинг та управління продажами /Marketing i zarządzanie sprzedażą

Стаціонарне  навчання:

 1.  Управління в готельно-ресторанному бізнесі / Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii 

Спеціальність обирається після 3 семестру.


АКУШЕРСТВО/
Położnictwo

Стаціонарне навчання.

*Для вступу на медичні факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B2 (необхідно представити разом з документами для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки (від польського лікаря)  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики. Направлення до лікаря треба отримати в Поморському університеті в Слупську після вступу.

* На медичних факультетах практичні заняття та практики відбуваються в медичних закладах. Студенти мають обов*язок дотримуватись внутрішніх вимог (наприклад, обов*язкові щеплення для працівників в галузі охорони здоровья, медичний одяг і т.д).  Недотримання цих умов є перешкодою для реалізації програми навчання.

 

 

 

 

ЦІЛІСНЕ МАГІСТЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ (п’ятирічне)/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (pięcioletnie)

Напрямок / Кierunek:

Спеціальності / Ścieżki kształcenia:

ФІЗІОТЕРАПІЯ
Fizjoterapia

 

Стаціонарне навчання:

 1. Фізіотерапія в оздоровчій медицині/Fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej

 

 1. Реабілітація пiд час геріатричного догляду/Rehabilitacja w opiece geriatrycznej

*Для вступу на медичні факультети вимагається документ, підтверджуючий знання польської мови на рівні мін.B2 (необхідно представити разом з документами для вступу)

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки (від польського лікаря)   про відсутність протипоказань для проходження професійної практики. Направлення до лікаря треба отримати в Поморському університеті в Слупську після вступу.

 * На медичних факультетах практичні заняття та практики відбуваються в медичних закладах. Студенти мають обов*язок дотримуватись внутрішніх вимог (наприклад, обов*язкові щеплення для працівників в галузі охорони здоровья, медичний одяг і т.д). Недотримання цих умов є перешкодою для реалізації програми навчання.

Спеціальність обирається після 7 семестру.

ДОШКІЛЬНА ТА ПОЧАТКОВА ПЕДАГОГІКА

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Стаціонарне/заочне навчання

ПСИХОЛОГІЯ

Psychologia

 

Стаціонарне навчання:

Після 5 семестру навчання проводиться на спеціальності: психологія підтримки розвитку

ПРАВОЗНАВСТВО
Prawo

 

Стаціонарне/заочне навчання

 

 

МАГІСТРАТУРА/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Напрямок / Кierunek:

Спеціальності / Ścieżki kształcenia:

АДМІНІСТРАЦІЯ
Administracja

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Міська адміністрація/Administracja publiczna
 2. Податкова адміністрація/Administracja skarbowa

Спеціальність обирається після 1 курсу.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Bezpieczeństwo Narodowe

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Кримінологія з криміналістикою / Kryminologia z kryminalistyką
 2. Загальна безпека /Bezpieczeństwo powszechne
 3. Національна оборона/Obrona narodowa
 4. Управління безпекою в організації/Zarządzaniem bezpieczeństwem w organizacji
 5. Інформаційна безпека/Bezpieczeństwo informacyjne
 6. Міжнародна безпека/Bezpieczeństwo międzynarodowe
 7. Управління охороною праці/Zarządzanie bezpieczeństwem I higieną pracy

Спеціальність обирається після 1 курсу.

БІОЛОГІЯ
Biologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Біологія медична /Biologia medyczna
 2. Природні експертизи і біомоніторінг /Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring
 3. Біологія – спеціалізація педагогічна /Biologia (nauczycielska)

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Стаціонарне навчання:

 1. Спеціальність педагогічна/Nauczycielska

*Зарахування на навчання відбувається на підставі комплекту необхідних документів та результату вступного екзамену:

- виконання музичного твору на фортепіано (1 твір)

- виконання музичного твору на будь-якому інструменті музичному (1 твір)

- спів пісні (2 твори, один з власним акомпанементом)

- диригування твору, який обере комісія

- інтонування вправи сольфеджіо, який обере комісія (сольфеджіо)

- виконання ритмічного завдання, яке окреслить комісія

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА
Filologia polska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska (nauczycielska)
 2. Сучасна культура /Kultura współczesna

ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА
Filologia angielska

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Філологія англійська - спеціальність перекладача /Filologia angielska– translatoryka
 2. Філологія англійська – спеціалізація педагогічна /Filologia angielska (nauczycielska)
 3. Філологія англійська – міжкультурна комунікація /Filologia angielska – komunikacja interkulturowa

*Зарахування на навчання відбувається на підставі комплекту необхідних документів та результату вступного екзамену

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА
Filologia germańska

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна /Filologia germańska (nauczycielska)
 2. Філологія німецька – переклад /Filologia germańska - translatoryczna

ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА
Filologia rosyjska

Стаціонарне навчання:

 1. Медія та реклама/Media i reklama
 2. Література, театр, фільм в артистичній критиці/Literatura, kino, teatr, film w krytyce artystycznej

 

ГЕОГРАФІЯ
Geografia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Географія – спеціалізація педагогічна/Geografia (nauczycielska)
 2. Туризм /Turystyka
 3. Формування та управління навколишнім природнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

ІСТОРІЯ
Historia

Стаціонарне навчання:

 1. Історія - спеціалізація педагогічна/Historia (nauczycielska)
 2. Історія - спеціалізація непедагогічна/Historia (nienauczycielska) з можливістю вибору блоку занять пов*язанниз з:

·         Архівістикою та історією Поморського регіону

·         Дипломатією та закордонною політикою

·         Публічною історією: історією в медіапросторі

·         Історією туризму і культури

   

ПЕДАГОГІКА
Pedagogika

Стаціонарне/заочне навчання:

Спеціальності вчительські:

 1. Психопедагогіка /Psychopedagogika
 2. Догляд та виховна педагогіка з арт-терапією/Pedagogika opikuńczo-wychowawcza z arterapią

Спеціальності невчительські:

 1. Репетиторство та навчання дорослих/Edukacja dorosłych z tutoringiem
 2. Пенітенціарна педагогіка з кримінологією/Pedagogika penitencjarna z kryminologią

Спеціальність обирається після 1 семестру.

ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ

Prewencja kryminalna

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Пенітенціарна установа/Penitencjarystyka
 2. Cудове опікунство/Kuratela sądowa

 

Спеціальність обирається після 1 семестру.

Соціальна робота

 

Стаціонарне/заочне навчання:

Спеціальність: соціальна робота в галузі охорони здоровья

МЕДСЕСТРИНСТВО
Pielęgniarstwo

Стаціонарне/заочне навчання.

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки (від польського лікаря)   про відсутність протипоказань для проходження професійної практики. Направлення до лікаря треба отримати в Поморському університеті в Слупську після вступу.

* На медичних факультетах практичні заняття та практики відбуваються в медичних закладах. Студенти мають обов*язок дотримуватись внутрішніх вимог (наприклад, обов*язкові щеплення для працівників в галузі охорони здоровья, медичний одяг і т.д).  Недотримання цих умов є перешкодою для реалізації програми навчання.

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ*

Turystyka i rekreacja *

*навчання на факультеті буде можливе після згоди Міністерства освіти

Стаціонарне/заочне навчання

 

YПРАВЛІННЯ
Zarządzanie

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Управління в підприємстві / Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 2. Управління в галузі туризму / Zarządzanie w turystyce
 3. Управління логістичне / Zarządzanie logistyką
 4. Маркетинг/Marketing

Спеціальність обирається після 1 семестру.

Навчання на англійській мові в системі bleanded-learning (вимагається знання англійської мови на рівні мін. В2):

 1. Міжнародний менеджмент (навчання на цій спеціальності починається з 1 семестру) /International management

 

 

Увага! Повідомляємо вам, що на підставі Закону від 13 травня 2016 року про протидію загрозі сексуальних злочинів (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) - стаття 21 - студенти факультетів, пов'язаних з лікуванням, навчанням та опікою неповнолітніх, зобов'язані на вимогу надати довідку про відсутність судимості.

Недотримання цих вимог може стати перешкодою для отримання відповідних кваліфікацій для закінчення навчання і подальшого працевлаштування.

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej