Rachunkowość budżetowa i finansowa

Uniwersytet Pomorski zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa i finansowa.
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

mgr Urszula Olejnik
ul. Kozietulskiego 6-7 (I piętro, pok. 41)
tel. (59) 306 76 21
e- mail: urszula.olejnik@upsl.edu.pl

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych oraz innych kierunkach i obszarach kształcenia. Do pracowników odpowiedzialnych w firmach, instytucjach za organizację oraz pracę w pionach finansowo-księgowych,  pracowników działów księgowości i kontroli finansowo-księgowej, a także osób zainteresowanych tematyką studiów podyplomowych.

Program studiów  dedykowany jest osobom zainteresowanym pracą w działach księgowości, oraz tych, którzy planują zaktualizować i/lub usystematyzować swoją wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne. Nabyta wiedza będzie pozwalała na prowadzenie ewidencji księgowej, sprawozdawczości i innych czynności księgowych  w jednostkach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych.

W ramach studiów realizowane są wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria komputerowe. Nauka odbywa się m.in. w systemie informatycznym BeStia@, tj. obowiązującym we wszystkich urzędach w Polsce.

Kadra stanowi ściśle dobraną grupę praktyków z ponad 20 letnim stażem zawodowym, wśród prowadzących są wyłącznie skarbnicy, główni księgowi,  dyrektor ekonomiczny oraz prawnik.

Studia trwają dwa semestry.

W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

Semestr I

 • Teoria rachunkowości 
 • Podstawy rachunkowość 
 • Prawo pracy 
 • Dyscyplina finansowa  
 • Rachunkowość finansowa

Semestr II

 • Rachunkowość budżetowa 
 • Sprawozdawczość finansowa 
 • Sprawozdawczość budżetowa 
 • Wieloletnia prognoza finansowa 
 • Organizacja rachunkowości

Słuchacz studiów nabędzie:

 1. Teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą organizacji systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie i jednostkach budżetowych.
 2. Wiedzę oraz zasady interpretacji przepisów ustawy o finansach publicznych, prawa bilansowego i podatkowego.
 3. Wiedzę  na temat identyfikacji oraz grupowania składników majątkowych w bilansie, a także określania  skutków zmian  w poszczególnych składnikach aktywów i pasywów z tytułu operacji bilansowych.
 4. Wiedzę na podstawie, której będzie umiał dokonać analizy operacji wynikowych oraz wskazywać skutków ich wpływu na  poszczególne pozycje sprawozdania finansowego i/lub budżetowego,
 5. Umiejętność prawidłowego ewidencjonowania  operacji gospodarczych w księgach handlowych.
 6. Wiedzę na podstawie, której będzie umiał dokonać analizy operacji wynikowych oraz wskazywać skutki ich wpływu na  poszczególne pozycje sprawozdania finansowego i/lub budżetowego.
 7. Wiedzę i umiejętności dotyczącą teoretycznych podstaw  sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych
 8. Wiedzę i umiejętności dotyczącą sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej w systemie informatycznym BeSti@.
 9. Umiejętność klasyfikowania istotnych rodzajów kosztów i przychodów, z uwzględnieniem przepisów prawa.
 10. Umiejętność ustalania budżetów i oceny procesu ich realizacji.
 11. Umiejętność przygotowania informacji o sytuacji finansowo-księgowej do podejmowania decyzji zarządczych.

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej