Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług Uniwersytetu Pomorskiego zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy.

 

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Urszula Olejnik
ul. Kozietulskiego 6-7 (I piętro, pok. 41)
76-200 Słupsk
tel. (59) 306 76 21
e-mail: urszula.olejnik@upsl.edu.pl

 

Oferta jest skierowana  do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat systemu ubezpieczeń w Polsce.  Zawarte treści programowe obejmują zagadnienia odpowiadające potrzebom i zagadnieniom, z którymi pracownicy administracji publicznej mają do czynienia w swojej pracy. Charakter i program studiów dostosowany został do potrzeb zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników operacyjnych, którzy oczekują poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

Program studiów za główny cel kształcenia ma założone zdobycie i doskonalenie wiedzy z zakresu prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.  Osiągnięcie powyższego, głównego celu kształcenia możliwe jest dzięki realizacji poniższych celów pośrednich:

1.Pogłębiania wiedzy słuchaczy m. in. w zakresie:

 • przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
 • zasad ochrony danych osobowych.
 • zarządzania zasobami ludzkimi tworzącymi system.
 • zarządzania ryzykiem.

2.Rozwijania ich kompetencji społecznych m. in. w zakresie:

 • umiejętności samoedukacji i dalszego dokształcania się.
 • myślenia innowacyjnego i umiejętnego stosowania przepisów prawa pracy.
 • rozwiązywania konfliktów i zarządzania czasem.
 • obsługi klienta.

W trakcie studiów będą realizowane następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do ubezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenia społeczne w prawie międzynarodowym
 • Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Sytuacja finansowa ZUS i zarządzanych przez ZUS funduszy
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenia rentowe
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Prawo pracy
 • Finanse publiczne
 • Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Organizacja obsługi klienta
 • Elementy psychologii

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej