Zasady

Studia:

pierwszego stopnia, pierwszego stopnia inżynierskie, jednolite magisterskie

oraz drugiego stopnia

 

 

ZALOGUJ SIĘ NA STUDIA

 

Kandydaci rejestrują się  w systemie e-rekrutacyjnym poprzez utworzenie  indywidualnego konta kandydata, podając  wszystkie niezbędne dane osobowe w formularzu danych osobowych.

WEJDŹ NA STRONĘ:

https://ehms.upsl.edu.pl/e-rekrutacja/

 

 • wybierz rekrutację "1. Logowanie na studia 2024/2025 (dla obywateli PL)" i kierunek studiów.
 • Wybierz dokument uprawniający do podjęcia wybranego poziomu  studiów: nowa matura lub stara matura lub matura zagraniczna, a w przypadku logowania się na studia drugiego stopnia: dyplom Uniwersytetu Pomorskiego lub dyplom innej uczelni.
 • Uzupełnij podstawowe dane osobowe.
 • Dodaj zdjęcie aktualne kolorowe zdjęcie,  fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarach 236x295 pikseli) - jeżeli nie dodasz zdjęcia, nie będziesz mógł wydrukować podania! Jeżeli masz problem z wgraniem swojego zdjęcia - wyślij nam je na adres: rekrutacja@upsl.edu.pl, w treści maila podaj swoje imię i nazwisko oraz nr UID.
 • Wprowadź swoje wyniki maturalne, lub ocenę na dyplomie - w przypadku logowania się na studia drugiego stopnia.
 • Zapisz nr UID i hasło (będą potrzebne na cały okres studiów)

 

Masz pytania?

Sprawdź FAQ oraz zakładkę Pomoc

 

 

WNIEŚ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ

 

Opłata rekrutacyjna wynosi:

- 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

Opłatę należy wnieść na wygenerowany dla Ciebie (podczas logowania się na studia) indywidualny numer konta bankowego. Nr konta możesz sprawdzić w zakładce "Płatności". Po wpływie opłaty na konto bankowe UP, na Twoim koncie, w zakładce "Płatności" pojawi się potwierdzenie zaksięgowania. Jeżeli dokonasz opłaty, a na Twoim koncie brakuje potwierdzenia jej zaksięgowania - dołącz do dokumentów rekrutacyjnych potwierdzenie opłaty (np. potwierdzenie transakcji/przelewu internetowego, potwierdzenie wpłaty z poczty, banku lub innej placówki.

Osoby posiadające WAŻNĄ Kartę Dużej Rodziny zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej – wówczas kandydat podczas logowania się na studia na etapie "Zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego" zaznacza opcję "Karta Dużej Rodziny". Tym samym kandydat zobowiązany jest do okazania niniejszego dokumentu pracownikowi uczelni podczas składania dokumentów.

WAŻNE! Pamiętaj, by Kartę Dużej Rodziny, której jesteś WŁAŚCICIELEM,  zabrać ze sobą, gdy będziesz dostarczać dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego. Możesz też dołączyć kserokopię swojej karty do dokumentów, które będziesz wysyłać pocztą.

O innych zwolnieniach dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny poczytasz tutaj:

 

 

DOSTARCZ DOKUMENTY

 

Kandydat, po zalogowaniu się na studia, zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w Puncie Rekrutacyjnym  w wyznaczonym terminie.

 

Komplet dokumentów na studia:

 • wydrukowany i podpisany własnoręcznie formularz rekrutacyjny ze zdjęciem zawierający wniosek o wpis na studia (ankietę osobową) (znajdziesz je w zakładce Dane kandydata, opcja Drukuj formularz).
 • UWAGA! Jeżeli nie dodałeś zdjęcia podczas logowania, nie będziesz mógł wydrukować podania!
 • oryginał lub odpis DO WGLĄDU (oraz kserokopię) świadectwa dojrzałości lub dokumentu równorzędnego  - w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • oryginał lub odpis DO WGLĄDU (oraz kserokopię) dyplomu ukończenia studiów wyższych - w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – DO WGLĄDU,
 • Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią
 • W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule,

 

(Szczegóły dotyczące poszczególnych kierunków są określone w Załączniku nr 1 do Uchwały rekrutacyjnej).

 

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu). Pełnomocnictwo nie upoważnia do podpisywania dokumentów w imieniu kandydata.
Podanie - ankieta osobowa musi być podpisane przez kandydata!!!!

 

 

Osoby, które nie złożą dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym w wyznaczonym terminie, nie zostaną wpisane na listę przyjętych na studia. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest podstawą przyjęcia na studia.

 

 

Dostarczanie dokumentów za pomocą poczty

Dokumenty możesz wysłać także pocztą. Wówczas do kompletu dokumentów obowiązkowo dołącz:

 • oryginał (lub odpis) świadectwa dojrzałości w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, który zdawali „nową maturę”, której wyniki dostępne są w systemie KREM
 • oryginał (lub odpis) świadectwa maturalnego/dojrzałości w przypadku osób, które zdawały tzw. "starą" maturę
 • kopię dyplomu w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia będących absolwentami Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • oryginał lub odpis dyplomu w przypadku kandydatów będących absolwentami innych uczelni
 • jeżeli posiadasz - kopię Karty Dużej Rodziny

 

Prosimy o dostarczanie dokumentów za pomocą poczty (pocztą tradycyjną lub przez usługi kurierskie) lub skrzynki podawczej, która znajduje się przed wejściem do Punktu Rekrutacyjnego (ul. Boh. Westerplatte 64, p.202, I piętro)

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku - PUNKT REKRUTACYJNY

ul. K. Arciszewskiego 22a,  76-200 Słupsk, Polska

 

Pamiętaj, że liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej