FAQ

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

 

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia?

Rekrutacja online zostanie włączona 24 czerwca 2024 r.
Pozostałe terminy rekrutacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA - TERMINY

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz w zakładce REKRUTACJA – ZASADY REKRUTACJI

 

Gdzie można złożyć dokumenty?

Zalecamy przesłanie dokumentów pocztą [patrz pytanie następne].

Dokumenty należy dostarczyć do Punktu Rekrutacyjnego, który mieści się przy ul. Boh. Westerplatte 64 w Słupsku na I piętrze.

 

 

Czy mogę wysłać dokumenty pocztą lub kurierem?

Tak. Wówczas obowiązkowo dołącz oryginał (lub odpis) świadectwa maturalnego, a w przypadku kandydatów na studia II stopnia - oryginał dyplomu ukończenia studiów (lub odpis).

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku - REKRUTACJA

ul. Arciszewskiego 22a  76-200 Słupsk​, Polska

Pamiętaj, że liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!!

 

Nie mam kserokopii dokumentu, czy można sporządzić kserokopię na miejscu?

Tak, na potrzeby rekrutacji sporządzamy z oryginału dokumentu kserokopię oraz poświadczamy ją za zgodność z oryginałem.

 

Nie mogę załączyć zdjęcia lub zdjęcie zostało odrzucone w systemie?

Sprawdź wymogi formalne jakie powinno spełniać zdjęcie załączone w systemie e-rekrutacji w zakładce POMOC

lub przeczytaj na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

 

Czy mogę wysłać skany dokumentów drogą elektroniczną?

Nie przyjmujemy dokumentów drogą e-mail!

 

 

 

Czy muszę dokumenty składać osobiście?

Nie. Dokumenty może dostarczyć ktoś w imieniu kandydata, ale warunkiem jest posiadanie upoważnienia/pełnomocnictwa. Posiadanie pełnomocnictwa nie upoważnia do podpisywania dokumentów w imieniu kandydata.

Podanie - ankieta osobowa musi być podpisane przez kandydata!!!!!

 

Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określamy terminem "stara matura", a jaki "nowa matura"?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Natomiast egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. 

 

Jak prawidłowo wpisać wyniki matury?

 • Maturzyści z lat 2006-2019 (z tzw. nową maturą) - sami wprowadzają wyniki matury. Wyniki  będą porównane z Krajowym Rejestrem Matur (KReM).
 • Maturzyści z tzw. starą maturą (z roku 2005 i lat wcześniejszych) - sami wprowadzają wyniki matury.
 • Maturzyści z maturą zagraniczną lub międzynarodową (IB, EB)  - nie wprowadzają wyników.

 

Co zrobić, jeżeli nie mam możliwości wydrukowania formularza rekrutacyjnego?

Formularz Rekrutacyjny można wydrukować w Punkcie Rekrutacyjnym przy okazji składania dokumentów.

 

Zapomniałem nr UID lub hasła do swojego konta. Jak je odzyskać? 

Jeżeli posiadasz już swoje konto uczelniane, a nie pamiętasz swojego nr UID bądź hasła skorzystaj z opcji "przypomnienie hasła".

Sprawdź jak odzyskać dostęp do swojego konta w zakładce INFORMACJE DODATKOWE - POMOC

 

Nie mam jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Czy mogę złożyć dokumenty na studia?

Tak, osoby, które ukończyły studia I stopnia mogą w procesie rekrutacji przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez uczelnię macierzystą. Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni, po tym terminie należy dostarczyć dyplom.

 

W jaki sposób dowiem się o wynikach rekrutacji?

Wyniki możesz sprawdzić, logując się na swoje konto w e-rekrutacji. Na stronie głównej lub w zakładce Dane kandydata po lewej stronie zobaczysz pole Status - tam odczytasz swój status przyjęcia:

 • w toku postępowania - taki status będziesz miał od razu po zalogowaniu się na e-rekrutacji;
 • dokumenty lub dokumenty niekompletne- oznacza, że dokumenty zostały przez Ciebie złożone w Punkcie Rekrutacyjnym;
 • przyjęty / nieprzyjęty: to określa Twój status przyjęcia;
 • rezygnacja,  gdy zrezygnujesz z podjęcia studiów;
 • przedłużona rekrutacja, gdy rekrutacja na Twój kierunek została przedłużona i przeniesiona na inny termin;

 

Czy mogę zadzwonić do Punku Rekrutacyjnego z pytaniem o swoje wyniki rekrutacji?

Nie. Punkt Rekrutacyjny nie podaje takich danych telefonicznie.

 

Co zrobić gdy dostałem się na 2 kierunki?

Osoby, które dostały się na 2 lub więcej kierunków powinny dostarczyć do Punktu Rekrutacyjnego pisemną rezygnację z podjęcia studiów. Rezygnację można także wysłać na adres:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku - REKRUTACJA

ul. Arciszewskiego 22a  76-200 Słupsk​, Polska

Wzór rezygnacji:

 

 

OPŁATY

 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi:

 • 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

Opłatę należy wnieść na wygenerowany dla Ciebie (podczas logowania się na studia) indywidualny numer konta bankowego. Pamiętaj żeby dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania transakcji dołączyć do dokumentów.

 

Ile wynosi opłata za legitymację?

Opłata za legitymację wynosi 22 zł. Dla studentów studiów pierwszego stopnia informacja o opłaceniu legitymacji pojawi się na koncie wirtualnym wraz z informacją o przyjęciu na studia.

 

Czy mogę opłatę rekrutacyjną opłacić w punkcie rekrutacyjnym?

Niestety nie. Opłatę możesz wnieść na poczcie, w banku lub przelewem internetowym.

 

Posiadam Kartę Dużej Rodziny. Czy jestem zwolniony z opłat?

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny są zwolnieni z:

 • opłaty rekrutacyjnej
 • opłaty za legitymację
 • opłaty za dyplom
 • posiadają zniżkę 10% na opłaty za studia niestacjonarne.
WAŻNE! Pamiętaj, by Kartę Dużej Rodziny, której jesteś właścicielem,  zabrać ze sobą jak będziesz dostarczać dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego.

 

Czy studia stacjonarne są płatne? 

Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców, którzy mogą być zwolnieni z opłat.

Warunki zwolnienia cudzoziemców z opłat znajdziesz TUTAJ

 

Ile wynoszą opłaty za studia niestacjonarne?

Wysokość opłat za studia niestacjonarne znajdziesz TUTAJ

 

Ile kosztuje miejsce w akademiku?

Informacje o opłatach i warunkach zakwaterowania w Domach studenta znajdziesz TUTAJ

 

Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą korzystać z akademika?

Tak. Studenci studiów niestacjonarnych, zamierzający korzystać z noclegów w Domach Studenta, powinni we własnym zakresie dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem ok. jednego miesiąca. W okresie krótszym nie gwarantujemy wolnych miejsc.

 

 

BADANIA LEKARSKIE

 

Jestem kandydatem na kierunek ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka lub kosmetologia. Skąd wziąć skierowanie na badania lekarskie?

Skierowanie odbierzesz w danej Katedrze.

 

Gdzie można wykonywać badania lekarskie?

Badania należy wykonać u Lekarza Medycyny Pracy. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych należy złożyć w terminie do 30 września.

Badania można wykonać w sugerowanych poniżej placówkach. Możesz zrobić badania u każdego innego lekarza medycyny pracy.

Przychodnia Rejonowa ul. Wojska Polskiego 49

Poradnia Medycyny Pracy czynna: poniedziałek - piątek
Rejestracja : osobista w dni powszednie do godz. 14.00
nr tel. 59 848-35-88 lub 59 842-20-51

 

Gdzie mam dostarczyć wyniki badań?

Wyniki badań kandydatów na studia na kierunkach:

Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka należy dostarczyć do: Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Ul. Boh. Westerplatte 64, p. 108 (parter)

Tel. (59) 8405 912

 

Wyniki badań kandydatów na studia na kierunku: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne należy dostarczyć do:

Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

Ul. Kozietulskiego 6-7, p. 19

Tel. (59) 30 67 626

 

 

ORGANIZACJA

 

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się 1 października.

Szczegóły organizacji roku akademickiego 2024/2025: http://bip.apsl.edu.pl/zarzadzenie/16335/zarzadzenie-nr-r-021-42-23

 

Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

Plany zajęć znajdziesz na stronie internetowej swojego Instytutu, które pojawią się pod koniec września.

Plany zajęć znajdziesz tutaj: https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Plany-zajec/plany

 

Ile czasu trwają studia?

studia 1 stopnia - (licencjackie) 3 lata, tj. 6 semestrów,
studia 2 stopnia inżynierskie - 3,5 roku, tj. 7 semestrów,
studia 2 stopnia - (magisterskie) 2 lata, tj. 4 semestry,
jednolite studia magisterskie - 5 lat, tj. 10 semestrów.

 

 

 

POZOSTAŁE

 

Czy uczelnia udziela wsparcia finansowego lub oferuje stypendia?

Na uczelni dostępne są stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami,
 3. stypendium rektora,
 4. zapomogę.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta/doktoranta.

Szczegółowe informacje o stypendiach można znaleźć na stronie Pomocy materialnej.

 

Czy uczelnia oferuje wyjazdy zagraniczne w ramach studiów?

Oczywiście. Uniwersytet Pomorski umożliwia studentom zdobycie wiedzy i kompetencji w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Uczelnia realizuje projekty współpracy i wymiany akademickiej z wieloma ośrodkami akademickimi, opracowując partnerskie programy kształcenia i umożliwiając uzyskanie wspólnych dyplomów.

ERASMUS+czyli European Action Scheme for the Mobility of University Students) jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie współpracy wyższych uczelni w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

Szczegóły na stronie: https://erasmus.upsl.edu.pl/en/

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej