Rachunkowość od podstaw

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług Uniwersytetu Pomorskiego zaprasza na kolejną  edycję studiów podyplomowych Rachunkowość od podstaw.

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7 (II piętro, pok. 72)
76-200 Słupsk
tel.: (59) 306 76 04
e-mail: sekretariat.ibiz@upsl.edu.pl 

 

 

Celem studiów jest zdobywanie wiedzy przez słuchaczy studiów w zakresie:

 1. teoretycznych podstaw dotyczących systemu rachunkowości ,
 2. budowy planu kont i zasad ewidencji księgowej,
 3. prawnych wymogów dotyczących zakładania i prowadzenia ewidencji podatkowych,
 4. podstawowych wymagań przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
 5. teoretycznych i praktycznych podstaw tworzenia dokumentacji finansowo –księgowej,
 6. teoretycznych podstaw dotyczących sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat.

Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia). Do pracowników odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za organizację i pracę w pionach finansowo-księgowych,  pracowników działów rachunkowości i kontroli finansowo-księgowej oraz osób zainteresowanych tematyką studiów podyplomowych.

Program studiów powinien szczególnie zainteresować osoby, które planują zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu rachunkowości oraz prawa pracy i przepisów podatkowych. Absolwenta studiów podyplomowych uzyska:

 • umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami i zasadami rachunkowości,
 • umiejętność zastosowania w praktyce narzędzi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej ,
 • wiedzę z zakresu wymagań oraz obowiązków pracownika działu księgowości ,
 • wiedzę dotycząca obowiązujących aktów prawnych dotyczących klasyfikacji, ewidencji i sprawozdawczości księgowej,
 • umiejętność ewidencjonowania operacji gospodarczych w tym, operacji aktywno-pasywnych, wynikowych, rozrachunkowych i rozliczeniowych,
 • umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji księgowej w pionie finansowo-księgowym,

W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

Semestr I

 • Teoria rachunkowości
 • Podstawy rachunkowości
 • Elementy prawa
 • Dokumentacja finansowo-księgowa
 • Rachunkowość finansowa

Semestr II

 • Rachunkowość komputerowa
 • Elementy sprawozdawczości finansowej
 • Podstawy analizy finansowej
 • Ewidencje podatkowe
 • Organizacja rachunkowości

 

Słuchacz studiów nabędzie:

 1. teoretyczną wiedzę dotyczącą podstaw systemu rachunkowości,
 2. podstawowe  informacje na temat wymagań przepisów prawa pracy i prawa gospodarczego,
 3. umiejętność   tworzenia dokumentacji finansowo –księgowej,
 4. wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw   sporządzania sprawozdań finansowych ,
 5. umiejętność prawidłowego ewidencjonowania  operacji gospodarcze w księgach handlowych i ewidencjach podatkowych,
 6. wiedze z zakresu analizy finansowej.


 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej