Lean Management

Instytut  Zarządzania

 Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

serdecznie zaprasza na studia podyplomowe „Lean Management”

 

 

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

mgr Beata Harasim
ul. Kozietulskiego 6 (I piętro, pok. 56)
76-200 Słupsk
tel. (59) 306 76 03
e-mail: beata.harasim@upsl.edu.pl

 

Studia organizowane pod patronatem merytorycznym jednej z wiodących w Polsce firm szkoleniowo – doradczych Lean :

LeanQ Team z Gdańska.

 

Czas trwania: 2 semestry

Liczba ECTS: 30

Liczba godzin: 184 godzin

 

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące ich do pełnienia roli menedżera Lean/menedżera ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym bądź usługowym lub do roli lidera zespołów usprawniających Lean/Kaizenw przedsiębiorstwach tego typu. Absolwenci studiów podyplomowych Lean Management będą mogli także występować w roli trenerów wewnętrznych Lean bądź wewnętrznych audytorów systemów Lean Management. Wiedza ta przydatna będzie również kierownikom różnych szczebli,ze szczególnym uwzględnieniem członków najwyższego kierownictwa, chcących w swoich przedsiębiorstwach zastosować z powodzeniem jedną z najpopularniejszych w praktyce koncepcji zarządzania.   

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, inżynier, magister),bez ograniczeń kierunkowych, pracujących w przedsiębiorstwach  produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach kierowniczych lub specjalistycznych, szczególnie dla osób zamierzających objąć stanowiska liderów wdrażania szczupłych rozwiązań (continuous improvement) w tych organizacjach.

Słuchacz studiów nabędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności uprawniające go do pełnienia roli menedżera Lean/menedżera ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych bądź usługowych. Będzie także świetnie przygotowany do pełnienia roli lidera zespołów usprawniających Lean/Kaizen w tych przedsiębiorstwach. Absolwenci niniejszych studiów będą mogli także występować w roli wewnętrznych trenerów bądź audytorów systemów Lean Managementw przedsiębiorstwach usługowych lub administracji publicznej.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące przedmioty:

Lean Management we współczesnym przedsiębiorstwie – wprowadzenie

Prawdziwa północ - prawidłowe rozumienie koncepcji TPS (Toyota Production System) - wzorca benchmarkingowego Lean

Symulacja Lean Manufacturing

Zarządzanie jakością w Lean Management

Zarządzanie strategiczne z wykorzystaniem metody Hoshin Kanri

Metody i techniki  identyfikacji potrzeb i wymagań klienta

Doskonalenie przepływu w procesach produkcyjnych

Kaizen i systemy sugestii

Problem solving

Visual Performance Management and Key Performance Indicators

Rozwiązania Lean Logistics

Mapowanie procesów i VSM (Value Stream Mapping)

Lean Management w różnych rodzajach przedsiębiorstw – przykłady praktyczne

Lean Lidership i motywowanie pracowników w Lean

TWI i matryca kompetencji - metody doskonalenia procesów pracy i rozwoju pracowników w szczupłym przedsiębiorstwie

Transformacja Lean przedsiębiorstwa (kreowanie kultury organizacyjnej Lean, czynniki sukcesu i bariery wdrażania LM w przedsiębiorstwach)

Seminarium dyplomowe

 

Warunkiem zakończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów według wskazań programu studiów, napisanie i obrona pracy dyplomowej – polegającej na opracowaniu projektu zmiany wybranego fragmentu danego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod i założeń koncepcji Lean.

Po zakończeniu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1088) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018 r., poz.1791).

Dodatkową informację można znaleźć na stronie: 

https://iz.upsl.edu.pl/instytut-zarzadzania/studia-podyplomowe/lean-management

 

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej