Dostępność strony

Dostępność strony

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Pomorski w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rekrutacji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: strona@upsl.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 795 850 570. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Uniwersytet Pomorski w Słupsku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Uniwersytet Pomorski w Słupsku niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Uniwersytet Pomorski w Słupsku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Uniwersytet Pomorski w Słupsku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk

Wejście do budynku od strony zachodniej stanowi chodnik o spadku nie większym niż 3 o bez poręczy o szerokości 1,6 m. Chodnik prowadzi do kondygnacji piwnicznej, gdzie znajduje się wejście do windy o napędzie elektrycznym i 5 przystankach. Na poziomie piwnicy znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Na zewnątrz budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Do pomieszczenia z symulatorem ambulansu prowadzi pochylnia z obustronnymi poręczami.W budynku znajduje się oznakowanie pomieszczeń dla osób niedowidzących

2. Budynek ul. Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

Wejście do budynku od strony północnej stanowi pochylnia o szerokości powyżej 1,5m z obustronnymi poręczami. Wewnątrz budynku znajduje się dźwig platformowy dla osób z niepełnosprawnością model HIRO 350. Przy pomocy dźwigu platformowego osoba z niepełnosprawnością może dostać się na poziom 0 gdzie znajduje się dźwig hydrauliczny o udźwigu mac 630 kg obsługujący 5 przystanków. Na poziomach: -1,,1,,2, znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na zewnątrz budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. W budynku znajduje się oznakowanie pomieszczeń dla osób niedowidzących

3. Budynek ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

Do końca roku 2020 planowana jest dobudowa szybu i montaż windy dla osób z niepełnosprawnością. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego windy. Na poziomie parteru znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Na zewnątrz budynku wyznaczono 1 miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Częścią budynku dydaktycznego jest mała sala gimnastyczna. Wejście na salę gimnastyczną od strony wschodniej stanowi pochylnia o szerokości powyżej 1,5m z obustronnymi poręczami.W budynku znajduje się oznakowanie pomieszczeń dla osób niedowidzących

4. Budynek ul. Arciszewskiego 22a,Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – duża sala gimnastyczna, 76-200 Słups

Wejście do budynku od strony północnej stanowi pochylnia o szerokości powyżej 1,5m z obustronnymi poręczami.

5. Budynek Arciszewskiego 22a Instytut Biologii, 76-200 Słupsk

Wejście do budynku od strony zachodniej stanowi pochylnia o szerokości powyżej 1,5m z obustronnymi poręczami. Wewnątrz budynku znajdują się urządzenia do przemieszczania dla osób niepełnosprawnych firmy Acorn Superglide 120 w ilości 5 szt. Na poziomie parteru znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Na zewnątrz budynku wyznaczono 1 miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. W budynku znajduje się oznakowanie pomieszczeń dla osób niedowidzących. W jednej z sal dydaktycznych zamontowano pętle indukcyjną.

7. Budynek Arciszewskiego 22a, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, 76-200 Słupsk

Wejście do budynku od strony zachodniej stanowi pochylnia o szerokości powyżej 1,5m z obustronnymi poręczami. Budynek parterowy. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Na zewnątrz budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne

Domy Studenta nr 1 , nr 3, nr 4 ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk

Niepełnosprawni kwaterowani są tylko na parterze Domu Studenta nr 3.Wejścia do Domów Studenta otwierane są legitymacją studencką. Przed drzwiami znajduje się dzwonek do przywołania portiera. Niepełnosprawni ruchowo np. na wózkach mogą dostać się na parter DS nr 3 za pomocą platformy dla niepełnosprawnych. Kierownictwo DS3 znajduje się na parterze tego budynku.Na parkingu przy DS nr 3 znajdują się 3 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przy DS nr 4 - 2 stanowiska. W DS nr 1 zainstalowana jest platforma dla niepełnosprawnych umożliwiająca korzystanie ze Stołówki Studenckiej.

Biblioteka Uczelniana u. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk

Wejście do Biblioteki: podjazd (pochylnia), samoczynnie otwierane drzwi, bramki do RFID dostosowane szerokością.W budynku Biblioteki: specjalnie wyposażona toaleta (w budynku B na parterze), podjazdy, 2 windy (w tym jedna specjalistyczna z budynku A do budynku B), drzwi samoczynnie otwierane na parterze. Wyposażenie w Bibliotece: bramki do RFID dostosowane szerokością, powiększalnik tekstu (w Czytelni), tabliczki z informacjami w języku Braille'a (przed Czytelnią, Wypożyczalnią i na budynku Biblioteki), biurko z podnoszonym blatem i regulowane krzesło (w Strefie Wolnego Dostępu) oraz specjalne klawiatury i myszki, oprogramowanie dla niedowidzących.

Informacje dodatkowe

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Od października 2020 r. zapewnimy informacje przetłumaczone na polski język migowy.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AA.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej