Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7 (pok. 72)
e-mail: sekretariat.ibiz@upsl.edu.pl
tel.: 59 306 76 04

 

Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia).

Program studiów ukierunkowany jest na specjalistyczne kształcenie urzędników administracyjnych oraz pracowników administracji samorządowej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. W ramach studiów słuchacze zapoznają się z przepisami związanymi z ochroną danych osobowych , ochroną tajemnicy oraz poznają zasady i procedury przygotowania się do pracy z wykorzystaniem środków technicznych. Ponadto słuchacze zdobędą wiedze i umiejętności praktyczne z zakresu wykorzystania w organizacji pracy narzędzi internetowych  i technologii informatycznych Studia trwają dwa semestry.

W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

Semestr 1

 • Jawność funkcjonowania organów administracji
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych

Semestr 2

 • Ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w systemach IT
 • Dobra osobiste I inne informacje chronione prawem

Słuchacz studiów nabędzie:

 • teoretyczną wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa, z uwzględnieniem jego aspektów społecznych, kulturowych i ekologicznych oraz związanych z bezpieczeństwem personalnym;
 • wiedzę z zakresu zagadnień ochrony danych osobowych;
 • wiedzę z zakresu prawnych, ekonomicznych i organizacyjno-administracyjnych uwarunkowań danych osobowych;
 • umiejętność stosowania metod, technik i narzędzi stosowanych w instytucjach zajmujących się ochroną danych osobowych;
 • umiejętność posługiwania się normami prawa międzynarodowego i krajowego do rozstrzygania dylematów związanych z ochroną danych osobowych;
 • umiejętność analizy o oceny zagrożeń związanych z bezpieczeństwem powszechnym.

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej