e-Urzędnik

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku serdecznie zaprasza studia podyplomowe „e - URZĘDNIK”.

W ramach studiów przewiduje się integrację wiedzy z kilku dziedzin i dyscyplin naukowych. Z jednej strony jest to połączanie użytkowej wiedzy informatycznej z naukami o administracji, których głównym zadaniem jest badanie współczesnych systemów administracji i kierunków ich ewolucji, również w obszarze związanym z bezpieczeństwem informacyjnym, a z drugiej – połączanie użytkowej wiedzy informatycznej z naukami o mediach, które w coraz większym zakresie wkraczają i wypełniają swoją treścią cyberprzestrzeń.

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Urszula Olejnik
ul. Kozietulskiego 6-7 (I piętro, pok. 41)
76-200 Słupsk
tel. (59) 306 76 21
e-mail: urszula.olejnik@upsl.edu.pl 

 

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) pierwszego i drugiego stopnia poszczególnych kierunków studiów z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia), zatrudnionych lub starających się o zatrudnienie w sektorze administracji publicznej, których charakter pracy wymaga poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną oraz do tych osób, które zamierzają podjąć pracę w urzędach administracyjnych, bądź w innych jednostkach organizacyjnych administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej. Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy również przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki, którzy w procesie zarządzania swoją firmą stosują i wykorzystują nowoczesne rozwiązania oferowane przez administrację publiczną.

Program studiów  to również odpowiedź na rozwój inteligentnych sieci e-administracji w Polsce, których obsługa wymaga od specjalistów wiedzy i kompetencji zawodowych z pogranicza informatyki, nauk o administracji, nauk prawnych a także nauk o bezpieczeństwie. Oferowane studia podyplomowe „e- URZĘDNIK” wpisują się w program rozwoju Polski Cyfrowej oraz w „Krajowe inteligentne specjalizacje”, a w tym w inteligentne sieci oraz technologie geoinformacyjne (inteligentne technologie Internetu i inteligentne sieci strukturalne) oraz inteligentne technologie kreacyjne (głównie multimedia).

Studia mogą być także pomocne w zdobyciu wiedzy niezbędnej podczas egzaminu EPP e- Urzędnik(e-Clerk) realizowanego w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

STUDIA TRWAJĄ DWA SEMESTRY

W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

Semestr I

BLOK I – WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI

 1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 2. Cyberprzestrzeń i jej zagrożenia
 3. Technologie IT w społeczeństwie informacyjnym

BLOK II – E-OBYWATEL W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM/WEDŁUG PROCEDUR ECDL

 1. Narzędzia informatyczne i ich obsługa
 2. Wyszukiwanie informacji

BLOK III – E-URZĘDNIK W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM/WEDŁUG PROCEDUR ECDL

 1. Techniki informacyjne i komunikacja w urzędzie
 2. Zarządzanie informacją w urzędzie
 3. Usługi elektronicznej administracji – podstawy

Semestr II

BLOK IV – PODSTAWY FUNKCJONOWANIA E-ADMINISTRACJI

 1. Kierunki rozwoju systemu e-administracji
 2. Prawne podstawy funkcjonowania systemu e-administracji
 3. Etyka e-urzędnika

BLOK V – OBSŁUGA ELEKTRONICZNA W URZĘDACH

 1. Platforma elektroniczna E-PUAP
 2. Elektroniczne postępowanie administracyjne
 3. E-zamówienia publiczne
 4. Elektroniczna kancelaria
 5. Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
 6. Techniczno-funkcjonalne aspekty bezpieczeństwa w Internecie

 

PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW SŁUCHACZ BĘDZIE POSIADAŁ:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania dokumentami w administracji publicznej oraz archiwizowania dokumentów elektronicznych;
 • wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa administracyjnego, publicznego, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego, w zakresie działań administracji w formie elektronicznej;
 • wiedzę w zakresie zastosowania prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ich przetwarzania,z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • umiejętność swobodnego posługiwania się narzędziami stosowanymi w technologii teleinformatycznej w e-administracji;
 • umiejętność wykorzystania zasobów teleinformatycznych do budowania prawidłowych relacji urzędnik-petent (urząd-obywatel, urząd-podmiot gospodarczy oraz urząd-usługodawca,) przy zachowaniu przepisów kodeksu etyki oraz pragmatyki urzędniczej z uwzględnieniem trendów społeczeństwa informacyjnego;
 • umiejętności umożliwiające wykorzystanie technologii IT, tradycyjnych i nowoczesnych metod, technik i narzędzi oraz trendów rozwojowych, pozwalających na skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w e-administracji;
 • umiejętność działania w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, zarówno w zakresie zadań podejmowanych na rzecz instytucji administracji publicznej, jaki zadań związanych z realizacją własnych celów życiowych, w tym rozwoju osobistego i zawodowego;
 • umiejętność zastosowania teoretycznych podstaw dotyczących procedur, techniki narzędzi wykorzystywanych w e-administracji w obszarze elektronicznego obiegu dokumentów, gromadzenia oraz archiwizowania;
 • umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy naukowej i specjalistycznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu urzędnika administracji publicznej;
 • umiejętność wykorzystania Internetu w nowoczesnej administracji publicznej (procesów pozyskiwania, udostępniania informacji, komunikacji, zdalnych usług, automatyzacji procesów itp.).

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej