Nauczanie historii

Oferta edukacyjna adresowana do absolwentów studiów nauczycielskich I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, zaliczanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Historii
ul. Arciszewskiego 22a (pok. 47)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 324
e-mail: ih@upsl.edu.pl 

 

Planowany początek studiów 8 października 2022 (w przypadku zgłoszenia się minimum 15 osób).

Po 3 semestrach obejmujących przedmioty wdrażające w warsztat zawodowy nauczyciela historii oraz prezentujące historię Polski i dzieje powszechne, po zdaniu egzaminu końcowego i obronie pracy dyplomowej, słuchacze uzyskają uprawnienia do nauczania historii (jako drugiego przedmiotu) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia będą odbywały się w weekendy. Prawdopodobnie będą to wyłącznie spotkania online, przy użyciu m.in. platformy Google Meet. W kolejnych dwóch semestrach w formie kontaktowej odbędą się zajęcia z Dydaktyki historii, zaś pozostałe przedmioty w trybie online.

Łączna opłata za całość studiów (za trzy semestry) wynosić będzie 2970 zł. Do niniejszej informacji dołączamy podanie o przyjęcie na studia podyplomowe oraz kwestionariusz osobowy. Po wypełnieniu wskazanych dokumentów oraz dołączeniu do nich dyplomu ukończenia studiów nauczycielskich (I i II stopnia lub jednolitych magisterskich), prosimy o zeskanowanie tego kompletu danych i przesłanie go drogą elektroniczną na adres Instytutu Historii (ih@apsl.edu.pl). W chwili, gdy zgromadzimy grupę co najmniej 15 kandydatów na słuchaczy, Państwa dane zostaną przekazane do Biura Obsługi Studentów i Doktorantów UP. Tam, po wprowadzeniu Państwa danych do systemu uczelnianego, zostaną wygenerowane indywidualne konta wpłat dla każdego słuchacza.

Załączniki do pobrania ze strony Instytutu:

https://ih.apsl.edu.pl/instytut-historii/aktualnosci/instytut-historii-ap-organizuje-podyplomowe-studia-kwalifikacyjne-nauczanie-historii

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej