Zarządzanie, ścieżka: Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Z rozszerzonym językiem angielskim oraz drugim językiem obcym do wyboru.

W ramach kierunku ZARZĄDZANIE jest do wyboru 5 ścieżek kształcenia (po 3 semestrze):

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii (tylko w trybie stacjonarnym)

Ścieżka kształcenia Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii została opracowana we współpracy z firmami z branży gastronomii i hotelarstwa. Część zajęć będzie prowadzona przez praktyków-specjalistów, a firmy lokalne i regionalne udostępnią studentom wartościowe miejsca do szkolenia praktycznego.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

 • Zasad organizacji i prowadzenia biznesu w sektorze usług gastronomii i hotelarstwa z wykorzystaniem najnowszych modeli sieciowych oraz typu e-commerce;
 • Tworzenia oraz wdrażania strategii zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem gastronomiczno-hotelarskim, poznasz trendy i innowacje tego sektora;
 • Zarządzania marketingowego, produktowego, finansowego i logistycznego  w sektorze przedsiębiorstw gastronomiczno- hotelarskich;
 • Prowadzenia badań rynkowych, segmentacji klientów, tworzenia oferty handlowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych oraz specjalistycznych programów komputerowych do zarządzania firmą gastronomiczno-hotelową;
 • Kompetencji społecznych w zakresie podejmowania decyzji menedżerskich, autoprezentacji, negocjacji handlowych, zarządzania zespołem wielokulturowym;
 • Najlepszych praktyk z zakresu zarządzania mikro-małych i średnich przedsiębiorstwami w sektorze gastronomiczno-hotelarskim, z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw działających w regionie nadmorskim oraz w agroturystyce.

CHARAKTERYSTYKA ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Cel kształcenia:

Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizowania i realizacji procesów biznesowych w sektorze mikro-małych i średnich przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich.

Możliwości zatrudnienia:

Wiedza i umiejętności zawodowe umożliwią podjęcie pracy na stanowiskach specjalistycznych, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych, w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach usług gastronomiczno-hotelarskich a także możliwość samozatrudnienia i prowadzenia własnego biznesu w branży. Absolwent, dzięki znajomości specjalistycznego języka obcego, będzie mógł  także znaleźć pracę w hotelach prowadzonych przez międzynarodowe koncerny hotelowe w Polsce  lub zagranicą.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego*:

 • modele i strategie biznesowe w gastronomii i hotelarstwie, w tym e-commerce,
 • segmentacja klientów i tworzenie oferty w usługach gastronomii i hotelarstwa,
 • rynki i  regiony  turystyczne,
 • organizacja i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych
 • zarządzanie obiektem gastronomii i hotelu - procesy operacyjne, marketing usług,
 • wyposażenie techniczne i technologiczne w gastronomii i hotelarstwie,
 • trendy w hotelarstwie, regionalne produkty turystyczne i kulinarne,  
 • techniki i technologie w gastronomii i cateringu,
 • podstawy finansów i rachunkowości, biznesplan,
 • podstawy zdrowego żywienia,
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii.

 

* program został  opracowany  przy współpracy z ekspertami – praktykami z branży usług gastronomicznych  i hotelarskich.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej