Pedagogika, ścieżka: Psychopedagogika

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori
 • Ścieżka kształcenia nauczycielska

W ramach kierunku PEDAGOGIKA są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

 • Psychopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
 • Pedagogika penitencjarna z profilaktyką społeczną

Czego nauczysz się ścieżce Psychopedagogika?

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii dotyczącą biopsychicznych podstaw rozwoju,
 • poznasz elementy wychowania i zachowania człowieka,
 • dowiesz się o psychologicznych aspektach relacji interpersonalnych i psychospołecznych uwarunkowaniach rozwoju zdolności,
 • zapoznasz się z podstawowymi założeniami i metodami pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz metodami pracy pedagoga szkolnego,
 • nauczysz się analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci.

Jako absolwent tej ścieżki kształcenia będziesz posiadał kwalifikacje do: 

 • planowania i realizowania pracy pedagoga,
 • podstawowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,
 • opracowywania i realizowania prostych programów profilaktycznych w obszarze patologii społecznych i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wykorzystania metod warsztatowych w profilaktyce zachowań ryzykownych i radzeniu ze stresem,
 • wykorzystania praktycznego podstawowych umiejętności z zakresu terapii ruchowej MRRWS we wspomaganiu rozwoju i funkcjonowania dzieci. 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • Jako pedagog w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych*,
 • w placówkach wychowania pozaszkolnego,
 • w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • w domach dziecka;
 • jako wychowawca w świetlicy szkolnej*,
 • w społecznej świetlicy terapeutycznej,
 • w środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • w ośrodkach pomocy społecznej; na warsztatach terapii zajęciowej oraz w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

 

* Uwaga! Zdobycie pełnych kwalifikacji nauczycielskich (do pracy w placówkach oświatowych) wymaga kontynuacji ścieżki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach drugiego stopnia!

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej