Dowodzenie i zarządzanie, ścieżka: Security and defense managment (studia w j.angielskim)

 

Dowodzenie i zarządzanie ukierunkowane jest na kształcenie przyszłych specjalistów oraz kierowników zespołów, które w organizacjach będą realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa oraz obronności. Istniejące obecnie organizacje militarne i pozamilitarne charakteryzują się bardzo elastycznymi strukturami macierzowymi, dostosowanymi do szybkiego wydzielania i zestawiania, w miarę pojawiających się potrzeb, różnych konfiguracji wykonawczych, zdolnych do szybkiego i skutecznego podejmowania działań. Studia pozwalają poznać nie tylko specyfikę organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, także w wymiarze regionalnym i lokalnym. Istotnym elementem kształcenia będzie także poznanie procedur działania tych instytucji, co jest priorytetem dla osób pragnących w przyszłości związać się z nimi zawodowo.  Absolwent kierunku Dowodzenie i zarządzanie będzie wykazywał się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, które wiążą się z istotą i prawidłowościami związanymi z funkcjonowaniem organizacji wchodzących w skład struktur bezpieczeństwa państwa. Będzie on zatem przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w tych strukturach. Posiadając umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji będzie mógł także podjąć pracę w charakterze analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych.

 

W zakresie security and defense management absolwenci zdobędą dodatkowe kompetencje wynikające z realizacji ścieżki w języku angielskim, co pozwoli na poszerzenie umiejętności językowych.  W ramach tej ścieżki kształcenia zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne, w tym językowe, z zakresu zarządzania i dowodzenia bezpieczeństwem instytucjonalnym i społecznym. Będą przygotowani do rozwiązywania problemów wywołanych czynnikami naturalnymi, społecznymi, technicznymi, także powstałymi na skutek współpracy międzynarodowej. Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką m.in. bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Absolwent zdobywa umiejętności menedżera bezpieczeństwa i przygotowanie do pełnienia funkcji (w tym kierowniczych i dowódczych) w strukturach bezpieczeństwa narodowego, w tym także w ramach współpracy międzynarodowej.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej