Filologia angielska, ścieżka: Komunikacja interkulturowa

"Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym".
Johann Wolfgang von Goethe

W ramach kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA (studia drugiego stopnia) są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Filologia angielska - Nauczycielska
  • Filologia angielska - Translatoryczna
  • Filologia angielska - Komunikacja interkulturowa

Celem programu kształcenia jest wyposażenie studentów w kompetencje i kwalifikacje zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wykształcenie specjalistów o wysokiej świadomości filologicznej, kierujących się w życiu założeniami idei zrównoważonego rozwoju. Obecnie niezbędnymi kompetencjami jest umiejętność efektywnego i odpowiedzialnego działania w życiu społeczno-gospodarczym, pracy w zespole i wykształcenie nawyków dbałości o warsztat językowy, rozwój osobisty i samokształcenie. Ważnym atutem programu kształcenia na kierunku filologia (specjalność filologia angielska) jest umożliwienie studentom kształtowania i rozwijania kompetencji społecznych niezbędnych w prawidłowym poruszaniu się w życiu społeczno - gospodarczym kraju, umiejętność pracy w zespole (zdolności organizacyjne, analityczne).

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, ścieżka kształcenia komunikacja międzykulturowa posługuje się językiem angielskim w stopniu odpowiadającym poziomowi biegłości językowej C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent/ka wykazuje umiejętność skutecznego i swobodnego wypowiadania się na dowolny temat, zarówno w mowie jak i w piśmie.  Jego/Jej wypowiedź charakteryzuje płynność oraz poprawność językowa.  Ma utrwalone struktury gramatyczne, w tym składniowe oraz słownictwo odpowiadające ww. poziomowi językowemu. Potrafi bez większego wysiłku rozumieć każdą odmianę języka mówionego, bez względu na słyszany akcent, czy rodzaj dyskursu.  Rozumie autentyczne teksty pisane, zarówno potoczne, akademickie, jak i fachowe. Absolwent/ka umie korzystać ze słowników, innych źródeł tekstowych oraz multimedialnych do rozwiązywania problemów językowych.

Absolwent/ka po ukończeniu cyklu kształcenia jest w pełni przygotowany/a do wykonywania pracy w różnych sektorach rynku pracy i typach organizacji wymagających niezbędnych kompetencji w zakresie języka obcego, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej z uwzględnieniem korporacji, organizacji pozarządowych, charytatywnych i firm rodzinnych. Sylwetkę absolwenta/ki i podejście do powierzonych zadań zawodowych charakteryzuje zrozumienie globalnych problemów kulturowych, afirmacja różnorodności kulturowej i harmonii międzyludzkiej w kontekście współpracy. Okazuje ciągłą chęć poszerzania kompetencji i umiejętności komunikacji interpersonalnej, szczególnie w płaszczyźnie styku kultur.  Ponadto, sylwetkę absolwenta/ki cechuje otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów z przedstawicielami różnych kręgów kulturowych, jak i szeroka wiedza na temat uwarunkowań innych kultur biznesu połączona z praktyczną umiejętnością prowadzenia negocjacji międzykulturowych. Jednym z aspektów przygotowania absolwenta/tki do funkcjonowania w zawodowym środowisku wielokulturowym będzie wpojenie poszanowania odmienności kulturowej i  kształtowanie umiejętności rozwiązywania potencjalnych konfliktów poprzez mediacje.  

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej