Filologia rosyjska, ścieżka: Filologia rosyjska z językiem angielskim

“Z językami wszędzie jesteś w domu”.
Edward De Waal

Ścieżka kształcenia nienauczycielska.

  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

W ramach kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA są do wyboru 2 ścieżki kształcenia:

  • Filologia rosyjska z językiem angielskim
  • Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce

UWAGA! Po uzyskaniu zgody  Senatu UP w Słupsku ww ścieżki kształcenia zostaną zastąpione na ścieżki:

  • media i reklama
  • literatura, kino, teatr, film w krytyce artystycznej

Opis ścieżki kształcenia

Treści kształcenia realizowane w ramach ścieżki sprzyjają doskonaleniu umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językiem rosyjskim i angielskim w różnych sferach komunikacji. Program studiów obejmuje również zagadnienia komunikacji międzykulturowej, współczesnego procesu literackiego, problematyki translacji w obrębie obu języków specjalności, sprzyjając systematyzacji i pogłębieniu wiedzy nie tylko ogólnej, ale również specjalistycznej. Student zdobywa wysokie kompetencje językowe – znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C2 i w odniesieniu do języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent przygotowany zostaje do podjęcia wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia.

Charakterystyka absolwenta

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu najnowszej literatury rosyjskiej i anglojęzycznej, dyskursu kultury współczesnej, teorii i metodologii badań literackich oraz lingwistycznych przy jednoczesnej znajomości specjalistycznego języka rosyjskiego i angielskiego, zapewniającego mu przygotowanie do pracy wymagającej biegłej komunikacji w językach obcych w sektorze prywatnym i państwowym, również w zakresie tłumaczeń i redakcji tekstów. Ścieżka pozwala ponadto na podjęcie pracy w biurach, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej