Geografia, ścieżka: Turystyka

"Każde miejsce leży tam, gdzie jest od czasu kiedy pierwszy raz tam trafiło. To się nazywa geografia".
Terry Pratchett

W ramach kierunku GEOGRAFIA (studia drugiego stopnia) są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Nauczycielska
  • Turystyka
  • Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu  geografii  wzbogaconą o wiedzę  ogólną z  obszaru  nauk ścisłych, społecznych, ekonomicznych  i  przyrodniczych.  Absolwent  umie  analizować  zjawiska  i  procesy przyrodnicze,  gospodarcze  i  społeczne  w  różnych  skalach  przestrzennych  –  globalnej, regionalnej  i  lokalnej.  Absolwent  posiada  umiejętności  kompleksowej  oceny środowiska życia  człowieka  oraz  kreatywnego  wykorzystywania  wiedzy  i  wykonywania  pracy zawodowej.  Absolwent studiów geograficznych powinien posiadać biegłość w odpowiedniej specjalności geograficznej, dającej przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych w różnych skalach: globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej.

Absolwenci ścieżki kształcenia Turystyka w trakcie studiów zdobywają wiedzę z zakresu turystycznego znaczenia gospodarki człowieka i możliwości wykorzystania w życiu społecznym. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności kształtowania i animacji ruchu turystycznego, tworzenia produktów turystycznych w powiązaniu z walorami środowiska przyrodniczego i kulturowego danego obszaru, prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej. Studenci poznają praktyczne możliwości wdrażania produktów turystycznych, w tym turystyki kwalifikowanej oraz związanych ze specyfiką obszarów nadmorskich. Studenci nabywają umiejętności organizatorskie i marketingowe. Są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie do pracy i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi specjalizującymi się szczególnie w organizacji wyjazdów indywidualnych i zbiorowych (np. wycieczki szkolne, pielgrzymki), oraz funkcjonowania w strukturach i organizacjach działających na rzecz rozwoju turystyki i edukacji turystycznej w miejscowościach i regionach turystycznych (wydziały promocji urzędów gminnych i starostw powiatowych, punkty informacji turystycznej, miejskie ośrodki turystyki i wypoczynku). Absolwenci tej ścieżki mogą też podjąć pracę w administracji państwowej oraz w instytucjach kultury (samorządowych, państwowych, prywatnych) związanych z zarządzaniem atrakcjami kulturowymi oraz interpretacją dziedzictwa kulturowego.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej