Filologia angielska, ścieżka: Translatoryczna

“Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym”.
Johann Wolfgang von Goethe

W ramach kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Filologia angielska - Nauczycielska
  • Filologia angielska - Translatoryczna
  • Filologia angielska - Komunikacja interkulturowa

Studia drugiego stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 4 semestry. W trakcie procesu kształcenia studenci realizują przedmioty w zakresie praktycznego wykorzystania języka angielskiego, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Absolwent kierunku filologia, Filologia angielska, ścieżka kształcenia translatoryczna potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w życiu codziennym i pracy zawodowej. Śledzi na bieżąco wydarzenia i procesy zachodzące w świecie kultury, polityki i gospodarki oraz potrafi doceniać wartość dziedzictwa kulturowego swojego regionu i dbać o poszerzanie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Absolwent posiada kompetencję językową na poziomie C2 według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia mu swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie, a także w piśmie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Absolwent specjalności Filologia angielska o ścieżce translatorycznej posiada szczegółową i zaawansowaną wiedzą oraz umiejętności w zakresie tłumaczeń, redagowania tekstów, opracowywania projektów, a także ustnej i pisemnej komunikacji w języku obcym w sektorze prywatnym i państwowym. Jego kwalifikacje i zdobyte umiejętności pozwalają na zatrudnienie w instytucjach związanych z pracą tłumacza, w charakterze pracownika wydawnictw, redakcji czasopism, środków masowego przekazu, w instytucjach kultury (muzea, ośrodki kultury), w archiwach, bibliotekach oraz w sektorze turystycznym (pracownik biura podróży, pilot wycieczek zagranicznych, przewodnik), jak również w sektorze usługowo-handlowym i w sferze biznesu.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej