Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ścieżka: Nauczycielska

  • Studia nauczycielskie
  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

Absolwent studiów II stopnia posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia przedmiotów: ‘muzyka’ i ‘zajęcia artystyczne’, przedmiotu ‘audycje muzyczne’, zajęć rytmiki. Absolwent posiada umiejętności prowadzenia chórów, zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych – jako instruktor-dyrygent może być zatrudniany w placówkach kultury, także instytucjach związanych z muzyką sakralną. Absolwent może podjąć pracę związaną z organizacją życia muzycznego: festiwali, konkursów, koncertów oraz animacją kultury muzycznej w społeczeństwie. Może się starać o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Podczas egzaminu praktycznego na studia 2 stopnia, przeprowadzonego w formie zdalnej lub stacjonarnej, oceniane będą następujące umiejętności praktyczne kandydata:

  • gra na fortepianie (jeden wybrany utwór na poziomie osiągniętych efektów uczenia się w zakresie przedmiotu fortepian - studia 1 stopnia),
  • gra na dowolnym instrumencie (jeden utwór wybrany przez kandydata),
  • śpiew (dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden z akompaniamentem),
  • dyrygowanie utworu z repertuaru wybranego przez komisję.

Predyspozycje muzyczne:

  • słuch muzyczny - śpiewanie z taktowaniem wybranego przez komisję ćwiczenia solfeżowego,
  • poczucie rytmu i sprawności rytmicznej - odczytywanie wybranego przez komisję ćwiczenia rytmicznego.

Za każdą z 4 umiejętności kandydat może zdobyć maksymalnie 5 pkt. Aby zdać, kandydat powinien uzyskać co najmniej 12 pkt, nie mniej niż 3 pkt za każdą umiejętność.

Ćwiczenia solfeżowe i rytmiczne są dostępne na stronie Katedry Sztuki Muzycznej

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej