Historia, ścieżka: Nauczycielska

  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

W ramach kierunku HISTORIA są do wyboru 2 ścieżki kształcenia:

  • Nauczycielska
  • Nienauczycielska

Absolwent kierunku historia, ścieżka kształcenia nauczycielska otrzyma rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w podmiotach sektora publicznego i organizacjach non-profit. Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu dydaktyki historii.

Absolwent może podjąć pracę w ramach działalności społecznej i kulturalnej (np. biblioteki, muzea, domy kultury, ośrodki promocji regionalnej i centra multimedialne), a także w instytucjach kulturalnych. Absolwent może również podjąć pracę w organizacjach non-profit (organizacjach pożytku publicznego) na zasadach właściwych tym organizacjom i wyrażonych w ustawie z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., nr 28, poz. 146). Absolwent posiada także kompetencje przydatne do pracy na stanowiskach związanych z przetwarzaniem informacji prawnie chronionych po uprzednim otrzymaniu upoważnienia od pracodawcy.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w bazach (bankach) danych, jak i pozwalające na realizację zadań samodzielnie i w grupie spraw podmiotów sektora publicznego i administracji publicznej oraz w zakresie działalności w organizacjach non-profit zgodnie z Polską Klasyfikacją Dziesiętną (PKD) z 2007 r.. Jest przygotowany, by pozyskać materiały przydatne do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej.

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

Więcej na stronie Instytutu Historii.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej