Historia, ścieżka: Nauczycielska

  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

W ramach kierunku HISTORIA są do wyboru 2 ścieżki kształcenia:

  • Nauczycielska
  • Nienauczycielska

Absolwent kierunku historia, ścieżka kształcenia nauczycielska otrzyma rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w podmiotach sektora publicznego i organizacjach non-profit. Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu dydaktyki historii.

Absolwent może podjąć pracę w ramach działalności społecznej i kulturalnej (np. biblioteki, muzea, domy kultury, ośrodki promocji regionalnej i centra multimedialne), a także w instytucjach kulturalnych. Absolwent może również podjąć pracę w organizacjach non-profit (organizacjach pożytku publicznego) na zasadach właściwych tym organizacjom i wyrażonych w ustawie z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., nr 28, poz. 146). Absolwent posiada także kompetencje przydatne do pracy na stanowiskach związanych z przetwarzaniem informacji prawnie chronionych po uprzednim otrzymaniu upoważnienia od pracodawcy.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w bazach (bankach) danych, jak i pozwalające na realizację zadań samodzielnie i w grupie spraw podmiotów sektora publicznego i administracji publicznej oraz w zakresie działalności w organizacjach non-profit zgodnie z Polską Klasyfikacją Dziesiętną (PKD) z 2007 r.. Jest przygotowany, by pozyskać materiały przydatne do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej.

Więcej na stronie Instytutu Historii.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej