Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ścieżka: Muzyka w szkole

"Czym jest muzyka? Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd?"
Ludwik Jerzy Kern
  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.
  • Ścieżka nauczycielska.

Uwaga! Zdobycie kwalifikacji nauczycielskich wymaga kontynuacji tej ścieżki na studiach drugiego stopnia!

 

W ramach kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ wybierana po 2 semestrze ścieżka kształcenia  „Muzyka w szkole” przygotowuje absolwenta:

do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z  dnia  25  lipca  2019  r.  w sprawie  standardu  kształcenia  przygotowującego  do wykonywania  zawodu  nauczyciela  (Dz.  U.  2019  r.  poz.  1450).

Nabywając odpowiednie kompetencje merytoryczne  i  metodyczne w zakresie sztuki muzycznej, absolwent jest przygotowany  do: 

  • Prowadzenia zajęć przedmiotu „muzyka” w  szkolnictwie  ogólnokształcącym  na wszystkich etapach edukacyjnych, od przedszkola, do szkoły podstawowej i średniej;
  • Prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych;  
  • Prowadzenia zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym i ruchu amatorskim;
  • Organizacji i animacji życia muzycznego w regionie
  • Pracy jako prelegent koncertów,

Student tego kierunku zdobywa:

- umiejętności gry na instrumentach,

 - umiejętności wokalne,

- kompetencje dyrygenta prowadzonych przez siebie zespołów oraz występuje w tej roli na koncertach

- tworzy własne kompozycji i aranżacji muzycznych, które wykorzysta w pracy.

- kwalifikacje metodyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

 

Sprawdzeniu podczas egzaminu wstępnego podlegać będzie słuch muzyczny, poczucie rytmu, zdolność rozróżniania wysokości i barw dźwięków.

Oceniane będą:

  • umiejętność gry na wybranym instrumencie muzycznym - wykonanie jednego utworu, punktowana w skali 0-10 pkt
  • umiejętność śpiewu - wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce punktowana w skali 0-10 pkt
  • predyspozycje muzyczne (słuch i poczucie rytmu), punktowane w skali 0-10 pkt

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej