Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ścieżka: Zespoły wokalno-instrumentalne w muzyce estradowej

  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.
  • Ścieżka nauczycielska.

Uwaga! Zdobycie kwalifikacji nauczycielskich wymaga kontynuacji tej ścieżki na studiach drugiego stopnia!

 

 W ramach kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ wybierana po 2 semestrze ścieżka kształcenia  „Zespoły wokalno – instrumentalne” skierowana jest dla tych kandydatów , którzy w swojej przyszłej pracy zawodowej zamierzają rozwijać swoje zainteresowania w muzycznym ruchu amatorskim, prowadząc chóry, zespoły wokalne, instrumentalne oraz wokalno – instrumentalne. Absolwenci ci mogą, oprócz szkoły ogólnokształcącej, pracować, jako instruktorzy w ośrodkach kultury.

 W modelu tym wyróżnia się obszary przygotowania specyficznie muzycznego opartego na następujących umiejętnościach:

  • praktycznych nabywanie konkretnych umiejętności gry lub dyrygowania,
  • artystycznoestetycznych – wzbogacenie wykonawstwa o elementy twórczej interpretacji wykonywanych utworów w wybranych w podstawowych (rytmika, agogika, dynamika, metrum) i nadrzędnych (kształtowanie fraz, melodii, funkcji akompaniamentu) zasad organizacji materiału.
  • integracyjnych oparte na założeniu, że poprawne związki interpersonalne wspomagają proces przygotowania utworu do wykonania (szczególnie w grze zespołowej),
  • twórczych komponowanie i aranżowanie utworów na wybrane składy wykonawcze, w różnych stylach muzycznych.

 

Sprawdzeniu podczas egzaminu wstępnego podlegać będzie słuch muzyczny, poczucie rytmu, zdolność rozróżniania wysokości i barw dźwięków.

Oceniane będą:

  • umiejętność gry na wybranym instrumencie muzycznym - wykonanie jednego utworu, punktowana w skali 0-10 pkt
  • umiejętność śpiewu - wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce punktowana w skali 0-10 pkt
  • predyspozycje muzyczne (słuch i poczucie rytmu), punktowane w skali 0-10 pkt

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej