Filologia rosyjska, ścieżka: Język rosyjski w biznesie i turystyce

“Z językami wszędzie jesteś w domu”.
Edward De Waal
  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.
  • Ścieżka nienauczycielska

W ramach kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA są do wyboru 2 ścieżki kształcenia:

  • Filologia rosyjska z językiem angielskim
  • Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce

UWAGA! Po uzyskaniu zgody  Senatu UP w Słupsku ww ścieżki kształcenia zostaną zastąpione na ścieżki:

  • media i reklama
  • literatura, kino, teatr, film w krytyce artystycznej

Opis ścieżki kształcenia

Kształcenie ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językiem rosyjskim w różnych sferach komunikacji ze szczególnym ukierunkowaniem na przedmioty specjalistyczne z dziedziny językowej obsługi biznesu, marketingu i turystyki. Treści programowe studiów obejmują również zagadnienia komunikacji międzykulturowej, literatury, praktyki przekładu artystycznego, sprzyjając systematyzacji i pogłębieniu wiedzy ogólnej. Student zdobywa wysokie kompetencje językowe – znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C2 i drugiego nowożytnego języka obcego na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Student przygotowany zostaje do podęcia wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia.

Charakterystyka absolwenta

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury najnowszej, kultury współczesnej, metodologii badań literackich i językoznawczych przy jednoczesnej znajomości specjalistycznego języka rosyjskiego, zapewniającego mu przygotowanie do pracy wymagającej orientacji w sektorze biznesu (rosyjskojęzyczna dokumentacja handlowa w obrocie zagranicznym), stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie (język środków masowego przekazu i reklamy, przekład tekstów medialnych). Specjalność pozwala także na podjęcie pracy w biurach, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej