Bezpieczeństwo narodowe, ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Studia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum.

  • Część zajęć z programu kształcenia realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej (poniedziałek - piątek).
  • Pozostałe zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym (weekendy).

W ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (blended - learning) są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Bezpieczeństwo militarne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

Cel kształcenia:

Przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organach państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe w jego międzynarodowym wymiarze.

Możliwość zatrudnienia:

Instytucje i organy państwa odpowiedzialne za zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa narodowego. W placówkach naukowo-badawczych zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym, instytucjach i przedsiębiorstwach sektora biznesowego prowadzących działalność poza granicami kraju w rejonach o wysokim ryzyku zagrożenia w charakterze: pracownika naukowego, specjalisty czy doradcy. Ponadto, zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, w połączeniu ze znajomością języków obcych, powinny umożliwić podjęcie zatrudnienie w międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa, zwłaszcza funkcjonujących z ramach NATO i Unii Europejskiej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, współczesne systemy polityczne, ład międzynarodowy w erze nowożytnej, teoria bezpieczeństwa międzynarodowego, podstawy prawa międzynarodowego, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa zewnętrzne Unii Europejskiej, bezpieczeństwa wewnętrzne Unii Europejskiej, terroryzm międzynarodowy, geografia bezpieczeństwa, globalne i regionalne organizacje bezpieczeństwa (ONZ, OBWE, Rada Europy i inne), międzynarodowe stosunki polityczne, militarne i ekonomiczne, Polska w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa, pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych, euroatlantycki system bezpieczeństwa (NATO)

Dodatkowe informacje:

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza wzrost współzależności międzynarodowych, sprawiają, że bezpieczeństwo narodowe jest ściśle związane ze środowiskiem międzynarodowym. Dlatego skuteczna realizacja polityki bezpieczeństwa państwa wymaga wysoko-kwalifikowanych pracowników posiadających wiedzę i kompetencje z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Oferowana ścieżka kształcenia umożliwia ich zdobycie. Ponadto członkostwo Polski w międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa stwarza możliwości atrakcyjnego zatrudnienia poza granicami kraju.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej