Bezpieczeństwo narodowe, ścieżka: Bezpieczeństwo publiczne

Studia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum.

 • Część zajęć z programu kształcenia realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej (poniedziałek - piątek).
 • Pozostałe zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym (weekendy)

W ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (blended - learning) są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

Cel kształcenia:

Program kształcenia w zakresie Bezpieczeństwa publicznego, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także form jego funkcjonowania oraz współpracy różnych instytucji w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • Absolwenci będą mogli wykształcić umiejętność poszukiwania prawidłowości w działaniach państwa związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa jak również określenia skuteczności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa publicznego.
 • Absolwent zdobędzie kompleksową wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego.
 • Pozna organizację i mechanizmy funkcjonowania, wzajemnej zależności i współpracy najważniejszych organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
 • Ponadto absolwent będzie posiadał praktyczne umiejętności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom, planowania, wdrażania i zarządzania systemami bezpieczeństwa.
 • Będzie przygotowany do kierowania zespołem ludzi w sytuacjach zagrożenia. Będzie też posiadał umiejętności m.in. w zakresie profilaktyki kryminalnej i wiktymologii.
 • Będzie znał prawnokarne aspekty bezpieczeństwa państwa. Ponadto zdobędzie kompleksową wiedzę w zakresie kryminologii, czynności operacyjno-rozpoznawczych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych.
 • Absolwenci ścieżki kształcenia zdobędą umiejętność analizy, oceny oraz dyskusji na temat roli instytucji w systemie bezpieczeństwa publicznego oraz ich roli w ochronie instytucji publicznych.
 • Elementem wiedzy zdobytej w ramach specjalności Bezpieczeństwo publiczne będą ponadto zagadnienia imprez masowych, w tym zwłaszcza dotyczące metod i technik ich zabezpieczania oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.
 • Poznają działalność służb specjalnych oraz ich ewolucję w XXI wieku.
 • Absolwenci będą mogli zyskać umiejętność analizy różnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego jak również przyczyn powstawania patologii społecznych.
 • Zdobędą zdolności i postawy niezbędne do pracy na stanowiskach w zespołach grup dyspozycyjnych oraz sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i śledzeniu zmian w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa publicznego, krytycznej, pogłębionej refleksji w zakresie jego funkcjonowania.

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe kończący ścieżkę kształcenia Bezpieczeństwo publiczne, legitymujący się dyplomem magistra, to wykształcony pracownik grup dyspozycyjnych, który posiada szeroką wiedzę z obszaru bezpieczeństwa publicznego i jego zagrożeń oraz szerokie możliwości ich wykorzystania na rynku pracy – lokalnym oraz ogólnopolskim.
 • Interdyscyplinarna wiedza oraz nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje personalne, społeczne pozwalają absolwentowi podjąć się realizacji wszelkich zadań zawodowych w strukturach administracji publicznej o różnym zasięgu, w instytucjach (publicznych i prywatnych) szeroko pojętego bezpieczeństwa m. in., w zespołach reagowania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych, służbach mundurowych (grupach dyspozycyjnych), w firmach zapewniających ochronę osób i mienia.
 • Daje także możliwość kontynuowania studiów na poziomie trzeciego stopnia.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej