Bezpieczeństwo narodowe, ścieżka: Bezpieczeństwo militarne

Studia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum.

 • Część zajęć z programu kształcenia realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej (poniedziałek - piątek).
 • Pozostałe zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym (weekendy).

W ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (blended - learning) są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

Cel kształcenia:

Przygotowanie studentów do funkcjonowania w strukturach systemu obronnego państwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności niezbędnych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • historia wojen i wojskowości;
 • współczesne wojny i konflikty zbrojne;
 • zagrożenie militarne państwa;
 • siły zbrojne we współczesnym świecie;
 • siły zbrojne wobec terroryzmu międzynarodowego,
 • podstawy obronności państwa;
 • system obronności państwa;
 • ochrona granicy państwowej;
 • pozamilitarne ogniwa obronności państwa;
 • ekonomika obronności państwa;
 • planowanie cywilne;
 • zarządzanie kryzysowe w systemie obronnym, państwa (m.in. organizacja militarnych, wsparcie sektora pozamilitarnego w sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego).
 • Obrona cywilna,
 • logistyka bezpieczeństwa;
 • współpraca cywilno – wojskowa.

Dlaczego warto:

 • Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa militarnego oraz praktyków pracujących w Wojsku, służbach specjalnych, Straży Granicznej, uczestników misji zagranicznych i  praktyków pracujących w podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem militarnym.
 • Studia zapewniają wykształcenie w jednej z najbardziej pożądanych specjalizacji na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa militarnego jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania nie tylko instytucji wojskowych, ale  organów państwowych czy organizacji międzynarodowych.
 • Bezpieczeństwo militarne to niezwykle wszechstronna  specjalność. Polecana jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi, ochroną granicy państwowej  oraz bezpieczeństwa ekonomicznego. Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
 • Specjalność jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby polskiego wojska, które jest obecnie profesjonalne, a co za tym idzie, wymaga od swojej kadry nie tylko sprawności fizycznej, ale i dużej wiedzy teoretycznej.

Możliwości zatrudnienia:

 • absolwenci mają możliwość zatrudnienia w jednostkach wojskowych Resortu Obrony Narodowej w charakterze pracowników wojska, a także w instytucjach publicznych i sektora prywatnego funkcjonujących w systemie obrony państwa i realizujących zadania na rzecz obrony cywilnej w charakterze specjalistów;
 • absolwenci ścieżki kształcenia po odbyciu przeszkolenia wojskowego mogą starać się o służbę w charakterze żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy pododdziałów Obrony Terytorialnej.

Dodatkowe informacje:

 • studenci otrzymują wsparcie ze strony Instytutu w sytuacji starania się o odbycie przeszkolenia wojskowego w systemie szkolenia Narodowych Sił Rezerwowych, a także mogą je odbyć w strukturach „Legii Akademickiej” w zakresie uprawniającym o starania się o służbę w pododdziałach Obrony Terytorialnej (otrzymają również rekomendacje Instytutu w sytuacji starania się o odbycie kursu oficerów OT w WSO we Wrocławiu);
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego” wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane w strukturach systemu zarządzania kryzysowego, symulator urządzeń łączności, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w zarządzaniu kryzysowym (m.in. stacje meteorologiczne, sprzęt łączności, narzędzia GIS, drony, sprzęt rozpoznania skażeń radiologicznych);
 • studentom stworzona jest możliwość dzięki podpisanym stosownym porozumieniom odbycia praktyk zawodowych w jednostkach wojskowych funkcjonujących w regionie;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa militarnego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu kryzysowym.

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej