Filologia rosyjska, ścieżka: Русская филология с обучением польскому языку как иностранному

 • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.
 • Oferta skierowana do obcokrajowców.

W ramach kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA są do wyboru 4 ścieżki kształcenia:

 • Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 • Filologia rosyjska - literacko-przekładoznawcza
 • Filologia rosyjska z językiem angielskim
 • Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Czego nauczysz się na studiach?

 • Zdobędziesz umiejętności praktycznej komunikacji językowej w mowie i piśmie, osiągając poziom biegłości C1 w zakresie języka rosyjskiego, a także w zakresie dwóch innych języków obcych, w tym języka polskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • zdobędziesz wiedzę o języku i komunikacji oraz wiedzę o literaturze i kulturze rosyjskiej, a także w wybranych aspektach o polskim procesie historycznoliterackim,
 • nauczysz się samodzielnie interpretować współczesne zjawiska kulturowe, społeczne i problemy cywilizacyjne,
 • nauczysz posługiwać się językiem specjalistycznym (podstawy rosyjskiego i polskiego języka biznesu, podstawowe umiejętności w zakresie korespondencji urzędowej),
 • przygotujesz się do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z działalnością usługowo-handlową lub urzędniczą oraz w placówkach, wymagających zaawansowanej znajomości języka i kultury rosyjskiej oraz polskiej (np. praca w wydawnictwach, redakcjach czasopism i środkach masowego przekazu). 

Nauczanie języka rosyjskiego i polskiego realizowane jest od podstaw.

 

Новая специальность: Русская филология с обучением польскому языку как иностранному

С нашим предложением обращаемся к иностранцам.

Дневная форма обучения   

Будущие студенты принимаются на основе предъявления документов.

Чему ты научишься на нашей специальности?

 • Ты овладеешь русским языком на уровне C1, а также другим иностранным языком и польским языком на уровне B2, согласно с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком»,   
 • получишь знания о языке и языковой коммуникации, знания в области литературы и культуры избранных языков,   
 • научишься самостоятельному анализу современных культурных и общественных явлений,   
 • выучишь спецязык (основы польской и русской деловой речи, элементарные навыки в области перевода),   
 • овладеешь знаниями в области общественных и экономических реалий Польши,   
 • сможешь подготовиться к работе с высоким уровнем знаний в области языка и культуры Польши и России в различных учреждениях и организациях,   
 • сможешь найти работу на предприятиях как специалист в области маркетинга, туризма и т.п., а также в сфере польско-русского языкового общения.

Обучение языкам осуществляется с нуля.

Студент выбирает специальность после первого курса.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej