Filologia polska, ścieżka: Copywriting i media społecznościowe

  • Studia nienauczycielskie

W ramach kierunku FILOLOGIA POLSKA są do wyboru 4 ścieżki kształcenia:

  • Nauczycielska
  • Wydawniczo-redaktorska
  • Copywriting i media społecznościowe
  • Edukacja regionalna

Absolwent filologii polskiej ścieżki nienauczycielskiej uzyskuje pełne przygotowanie w zakresie filologii polskiej, tj. wykształcenie ogólnohumanistyczne o profilu ogólnoakademickim, podstawową wiedzę z zakresu nauki o języku i literaturze oraz praktyczne umiejętności związane z analizą, interpretacją i redagowaniem tekstów, a także znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie B2.

Dodatkowo – poza kompetencjami językoznawczymi, literaturoznawczymi i filologicznymi – absolwent ścieżki copywriting i media społecznościowe uzyskuje praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia i korygowania stron internetowych oraz redakcji i edycji tekstów z uwzględnieniem możliwości wykorzystywania aktualnie stosowanych w branży programów edytorskich. W trakcie nauki student/ka zdobywa także wiedzę o podstawach marketingu, reklamie, prawie pracy i prawach autorskich, poznaje też zasady obowiązujące w relacjach publicznych. Ma możliwość odbywania warsztatów informatycznych w ramach SEO (optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych), a także warsztatów redaktorskich i edytorskich w zakresie przygotowania, redakcji oraz edycji tekstów i publikacji (wraz z obsługą systemów CMS dla witryn internetowych). Student/ka potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Umiejętności te zdobywa, ponieważ w trakcie studiów, obok wiedzy językowej, kulturowej i literackiej, poznaje mechanizmy funkcjonowania środowiska prawnego, ekonomiczno-gospodarczego i medialnego, w obrębie którego działają firmy usługowe (np. reklamowe, marketingowe, copywriterskie) oraz podnosi kompetencje i umiejętności w zakresie świadomego stosowania różnych form współczesnego języka - sfunkcjonalizowanego i ukierunkowanego zadaniowo.

W trakcie praktyk specjalizacyjnych (w łącznym wymiarze 90h dydaktycznych) poznaje specyfikę pracy w wydawnictwach i redakcjach oraz w obszarze szeroko rozumianego biznesu, czyli w różnego rodzaju instytucjach, firmach i korporacjach. Absolwent tej ścieżki kształcenia jest przygotowany do pracy w nowych i tradycyjnych mediach, instytucjach kulturalnych, administracji publicznej, samorządowej i pozarządowej oraz wszędzie tam, gdzie potrzeba wykształconych specjalistów od komunikacji i copywritingu.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej