Dowodzenie i zarządzanie, ścieżka: Dowodzenie grupami dyspozycyjnymi

 

Dowodzenie i zarządzanie ukierunkowane jest na kształcenie przyszłych specjalistów oraz kierowników zespołów, które w organizacjach będą realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa oraz obronności. Istniejące obecnie organizacje militarne i pozamilitarne charakteryzują się bardzo elastycznymi strukturami macierzowymi, dostosowanymi do szybkiego wydzielania i zestawiania, w miarę pojawiających się potrzeb, różnych konfiguracji wykonawczych, zdolnych do szybkiego i skutecznego podejmowania działań. Studia pozwalają poznać nie tylko specyfikę organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, także w wymiarze regionalnym i lokalnym. Istotnym elementem kształcenia będzie także poznanie procedur działania tych instytucji, co jest priorytetem dla osób pragnących w przyszłości związać się z nimi zawodowo.  Absolwent kierunku Dowodzenie i zarządzanie będzie wykazywał się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, które wiążą się z istotą i prawidłowościami związanymi z funkcjonowaniem organizacji wchodzących w skład struktur bezpieczeństwa państwa. Będzie on zatem przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w tych strukturach. Posiadając umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji będzie mógł także podjąć pracę w charakterze analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych.

 

W ramach ścieżki dowodzenie w grupach dyspozycyjnych studenci będą mieli możliwość zapoznać się z: taktyką, organizacją zabezpieczenia i wsparcia, zasadami i organizacją prowadzenia działań nieregularnych oraz organizacją pracy na stanowisku dowodzenia w grupach dyspozycyjnych. Pozwoli im to na odpowiednie zarządzanie procesem decyzyjno – informacyjnym, poprzez który będą w stanie narzucać swoją wolę i zamiary podwładnym oraz w ramach którego będą planować, organizować, koordynować i ukierunkowywać działania podległym mu grupom przez użycie m. in. standardowych procedur działania oraz wszelkich dostępnych środków przekazywania informacji.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej