Bezpieczeństwo narodowe (blended learning, profil praktyczny), ścieżka: Ochrona przeciwpożarowa

Ścieżka kształcenia realizowana tylko w ramach studiów stacjonarnych w systemie BLENDED-LEARNING

Studia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum.

 • Część zajęć z programu kształcenia realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej (poniedziałek - piątek).
 • Pozostałe zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym (weekendy).

CEL KSZTAŁCENIA:

W ramach kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, na wybieranej po 2 semestrze ścieżce kształcenia Ochrona przeciwpożarowa studentów przygotowują do pracy w strukturach ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności wykorzystania procedur do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych (pożarów). Możliwości zatrudnienia: instytucje zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności (obrony cywilnej) funkcjonujące na poziomie gminy, powiatu i województwa, a także w instytucjach partycypujących w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną ludności (formacje mundurowe OSP, instytucje systemu ratownictwa).

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

 • teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, systemów bezpieczeństwa i funkcjonujących w ich ramach instytucji, a także znajomości prawnych uwarunkowań oraz procedur dotyczących wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przez administrację bezpieczeństwa, formacje mundurowe, instytucje pozarządowe i wszelkie inne instytucje funkcjonujące w ramach systemów bezpieczeństwa,
 • nabędziesz umiejętności analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem wykonywanych w instytucjach, w jakich możesz być zatrudniony po ukończeniu studiów, a także umiejętność pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym,
 • zdobędziesz kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  a także te dotyczące postaw prospołecznych: asertywności i empatii oraz zrozumienia istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska;
 • poznasz zasady i procedury, prawne podstawy ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem pożarów  oraz klęsk żywiołowych i awarii technicznych;
 • będziesz przygotowany do wykonywania podstawowych czynności w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem społeczności lokalnych, w tym z ochroną przeciwpożarową.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 

 • teoretyczne aspekty związane z istotą bezpieczeństwa powszechnego i jego zagrożeń;
 • prawne uwarunkowania, organizacja i zasady funkcjonowania systemu ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej w Polsce;
 • systemy informacji przestrzennej GIS wspomagające działania ochrony przeciwpożarowej;
 • systemy monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa;
 • praktyczne działanie w zespołach specjalistów przy realizacji zadań związanych z procedurami zarządzania w warunkach klęsk żywiołowych (pożarów) i zagrożenia bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Dodatkowe informacje:

 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego” wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane w strukturach systemu zarządzania kryzysowego, symulator urządzeń łączności, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w zarządzaniu kryzysowym (m.in. stacje meteorologiczne, sprzęt łączności, narzędzia GIS, drony, sprzęt rozpoznania skażeń radiologicznych);
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w ćwiczeniach struktur zarządzania kryzysowego organizowanych przez struktury regionalne systemu (m.in. Powiat Słupski) oraz PSP, a także poprzez udział w ćwiczeniach międzynarodowych organizowanych corocznie we współdziałaniu z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS;

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami bezpieczeństwa stwarza możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach powiatowych jak i gminnych

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej