Bezpieczeństwo narodowe, ścieżka: Systemy ochrony ludności

Cel kształcenia:

W ramach kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, na wybieranej po 2 semestrze ścieżce kształcenia Systemy ochrony ludności studenci przygotowują się do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności wykorzystania procedur i narzędzi teleinformatycznych do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych. Możliwości zatrudnienia: instytucje zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności (obrony cywilnej) funkcjonujące na poziomie gminy, powiatu i województwa na stanowisku specjalisty, a także w innych instytucjach partycypujących w realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem i ochroną ludności (formacje mundurowe, szpitale i instytucje systemu ratownictwa).

Czego nauczysz się na studiach?

 • Teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, systemów bezpieczeństwa i funkcjonujących w ich ramach instytucji, a także znajomości prawnych uwarunkowań oraz procedur dotyczących wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przez administrację bezpieczeństwa, formacje mundurowe, instytucje pozarządowe i wszelkie inne instytucje funkcjonujące w ramach systemów bezpieczeństwa,
 • nabędziesz umiejętności analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem wykonywanych w instytucjach, w jakich możesz być zatrudniony po ukończeniu studiów, a także umiejętność pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym,
 • zdobędziesz kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  a także te dotyczące postaw prospołecznych: asertywności i empatii oraz zrozumienia istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska;
 • poznasz zasady i procedury, prawne podstawy i metodykę działania struktur systemu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych i awarii technicznych;
 • będziesz przygotowany do wykonywania podstawowych czynności w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym z wykorzystaniem teleinformatycznych systemów zarządzania kryzysowego.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 

 • teoretyczne aspekty związane z istotą bezpieczeństwa powszechnego i jego zagrożeń;
 • prawne uwarunkowania, organizacja i zasady funkcjonowania systemu ochrony ludności, w tym systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i w wybranych krajach UE;
 • administrowanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu zarządzania kryzysowego;
 • systemy informacji przestrzennej GIS w zarządzaniu kryzysowym;
 • nowoczesne systemy monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa;
 • systemy teleinformatycznego wsparcia zarządzania kryzysowego;
 • łączność w sytuacjach kryzysowych;
 • komunikowanie społeczne w sytuacjach kryzysowych;
 • zasady pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
 • praktyczne działanie w zespołach specjalistów przy realizacji zadań związanych z procedurami zarządzania kryzysowego w warunkach klęsk żywiołowych i w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dodatkowe informacje:

 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego” wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane w strukturach systemu zarządzania kryzysowego, symulator urządzeń łączności, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w zarządzaniu kryzysowym (m.in. stacje meteorologiczne, sprzęt łączności, narzędzia GIS, drony, sprzęt rozpoznania skażeń radiologicznych);
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w corocznych ćwiczeniach struktur zarządzania kryzysowego organizowanych przez struktury regionalne systemu (m.in. Powiat Słupski i Wejherowski), a także poprzez udział w ćwiczeniach międzynarodowych organizowanych corocznie we współdziałaniu z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu kryzysowym;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach powiatowych i gminnych strukturach zarządzania kryzysowego.

Zobacz jak wyglądają zajęcia ścieżki kształcenia:

 

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej