Fizyka techniczna (inż.), ścieżka: Metody techniczne w kryminalistyce

  • Studia inżynierskie (3,5-letnie) realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

W ramach kierunku FIZYKA TECHNICZNA są do wyboru 4 ścieżki kształcenia:

  • Ekotechnologie - odnawialne źródła energii (SOA)
  • Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa (SOA)
  • Metody techniczne w kryminalistyce
  • Mechanika lotnicza
 
Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firm Słupskiego Inkubatora Technologicznego, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

Kryminalistyka zajmuje się sposobami oraz technicznymi metodami wykrywania i udowadniania  przestępstw.

 
Podczas nauki studenci zdobędą więc wiedzę na temat:

·        posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi.  Techniki te wykorzystują osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, biologicznych, chemicznych i informatycznych;

·         zdobędą także umiejętności z zakresu analizy i odzyskiwania danych z nośników elektronicznych, poznają takie dziedziny kryminalistyki, jak daktyloskopia, balistyka, traseologia i inne;

·        zdobędą też umiejętności stosowania metod numerycznych i obliczeniowych, technik eksperymentalnych oraz formułowania na tej podstawie wniosków jakościowych i ilościowych;

·        znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych

Co po studiach?

Absolwenci ścieżki kształcenia po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera. 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na pracę w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.

Absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie w obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, w placówkach administracji państwowej i biurach detektywistycznych.

Mają kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

Uzyskana wiedza teoretyczna oraz praktyczna absolwenta kierunku Fizyka techniczna przygotuje go do pracy oraz do dalszego ustawicznego kształcenia się.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej