Fizyka techniczna (inż.), ścieżka: Ekotechnologie - odnawialne źródła energii

Innowacyjna ścieżka kształcenia realizowana w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego

 • Studia inżynierskie (3,5-letnie) realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

W ramach kierunku FIZYKA TECHNICZNA są do wyboru 4 ścieżki kształcenia:

 • Ekotechnologie - odnawialne źródła energii (SOA)
 • Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa (SOA)
 • Metody techniczne w kryminalistyce
 • Mechanika lotnicza

 

Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firm Słupskiego Inkubatora Technologicznego, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

Czego się u nas nauczysz?

 • wiedzy ogólnej z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych;
 • korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji;
 • poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych;
 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat konwersji energii oraz budowy i obsługi urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii;
 • podstawowej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą konwencjonalnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej.

Co po studiach?

 Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach i innych ośrodkach badawczych oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie przemysłowe i diagnostyczne, w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu dodatkowych kursów specjalności nauczycielskiej).

Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, a także kompetencje do pracy w instytucjach związanych z działalnością ekologiczną. Posiada również kompetencje, które umożliwiają doradztwo inwestycyjne związane z usytuowaniem i eksploatacją ekologicznych źródeł energii oraz pozyskiwaniem ekologicznych paliw.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej