Fizyka techniczna (inż.), ścieżka: Mechanika lotnicza

 

  • Studia inżynierskie (3,5-letnie) realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

W ramach kierunku FIZYKA TECHNICZNA są do wyboru 4 ścieżki kształcenia:

  • Ekotechnologie - odnawialne źródła energii (SOA)
  • Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa (SOA)
  • Metody techniczne w kryminalistyce
  • Mechanika lotnicza

 

Na ścieżce kształcenia "Mechanika lotnicza" w wyniku siedmiosemestralnego cyklu kształcenia  otrzymasz tytuł zawodowy inżyniera. Szczególny nacisk kładziony jest na przygotowanie absolwentów do obsługi i serwisowania statków powietrznych.

W związku z powyższym w trakcie studiów, student realizuje warsztaty i praktyki zawodowe w szczególności: w portach lotniczych, w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za serwisowanie, utrzymanie i eksploatację statków powietrznych,  w lotniczych zakładach remontowych, aeroklubach i innych instytucjach zajmujących się szeroko definiowanym lotnictwem. W związku z tym studenci zapoznają się gruntownie z wyposażeniem samolotów, a w szczególności z systemami pokładowymi oraz systemami diagnostyki. Poznają również technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia służące do serwisowania statków powietrznych. Podstawowa wiedza i umiejętności inżynierskie niezbędne w zawodzie mechanika lotnictwa są wzbogacone o zagadnienia formalno-prawne związane z przyszłym zawodem w branży lotniczej, zagadnieniami makro- i mikroekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystaniem technologii ICT.

Absolwent posiada umiejętność sprawnego komunikowania się wewnątrz swojego środowiska zawodowego oraz z jego otoczeniem społeczno-gospodarczym, co pozwala także na samodzielne korzystanie z zasobów wiedzy inżynierskiej odpowiadającej aktualnym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego i przemysłów pokrewnych. Oparcie kształcenia na ścieżce mechanik lotniczy, m.in. o wytyczne i treści zawarte w dokumencie normatywnym PART 147 spowoduje, że od początku kształcenia na tej ścieżce studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania licencji mechanika lotniczego kat. B1.1. – samoloty turbinowe. W pierwszym okresie podstawą będzie tzw. Raport Uznania Wiedzy, a w drugim etapie certyfikowany program organizacji szkolenia lotniczego Part-147.
 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej