Zarządzanie, ścieżka: Zarządzanie zasobami ludzkimi

W ramach kierunku ZARZĄDZANIE (studia pierwszego stopnia) jest do wyboru 5 ścieżek kształcenia:

 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Czego nauczysz się na studiach?

 • Nauki o zarządzaniu: o funkcjonowaniu biznesu w systemie gospodarki rynkowej, o jej instytucjonalnych, prawnych i społecznych uwarunkowaniach z uwzględnieniem działalności instytucji sektora gospodarki, jak i sektora publicznego;
 • przygotujesz się do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz pracy w zespołach menadżerów w strukturach zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, do zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze ekonomiczno-społecznym.
 • zdobędziesz umiejętności naukowej analizy zjawisk i interpretacji faktów oraz wyników badań i ekspertyz związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami sektora gospodarki,
 • poznasz procedury i zasady pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw i instytucji państwowych, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu doskonalenia i kształtowania własnej kariery zawodowej oraz kariery zawodowej pracowników;
 • zdobędziesz umiejętności inwestowania w kapitał ludzki, tworzenia i integrowania zespołów pracowniczych oraz identyfikacji i rozwoju talentów.

Charakterystyka ścieżki kształcenia

Cel kształcenia:

profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw oraz w instytucjach państwowych. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój mocnych stron pracownika, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i prestiżu.

Możliwości zatrudnienia:

W działach personalnych odpowiadających za prawidłową politykę kadrową danego podmiotu, w agencjach personalnych, a także jako menadżer średniego i wyższego szczebla, który musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • Prawo pracy,
 • Ubezpieczenia społeczne,
 • Doradztwo personalne,
 • Rozwój zasobów ludzkich,
 • Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania,
 • Zarządzanie BHP,
 • Systemy motywacyjne,
 • Zarządzanie kompetencjami,
 • Employer branding (budowanie marki pracodawcy),
 • System informacji personalnej,
 • Kierowanie rozwojem osobistym pracownika w organizacji,
 • Coaching i mentoring,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Zarządzanie czasem,
 • Informatyczne programy kadrowo-płacowe.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej