Zarządzanie, ścieżka: Zarządzanie biznesem

W ramach kierunku ZARZĄDZANIE (studia pierwszego stopnia) jest do wyboru 5 ścieżek kształcenia:

 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Czego nauczysz się na studiach?

 • Nauki o zarządzaniu: o funkcjonowaniu biznesu w systemie gospodarki rynkowej, jej instytucjonalnych, prawnych i społecznych uwarunkowaniach z uwzględnieniem działalności instytucji sektora gospodarki, jak i sektora publicznego;
 • Przygotujesz się do prowadzenia własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz pracy w zespołach menadżerów w strukturach zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw; zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze ekonomiczno-społecznym.
 • zdobędziesz umiejętności naukowej analizy zjawisk i interpretacji faktów oraz wyników badań i ekspertyz związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami sektora gospodarki,
 • poznasz zasady i procedury w zakresie skutecznego zarządzania małymi i średnimi firmami w warunkach gospodarki rynkowej;
 • zdobędziesz umiejętności radzenia sobie w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, dokonywania oceny sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, skutecznego wykorzystania instrumentów marketingowych oraz sporządzania planu gospodarczego dla firm przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

Cel kształcenia:

przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania małymi i średnimi firmami w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Absolwent umiejętnie radzi sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafi analizować otoczenie organizacji, dokonuje właściwych wyborów, potrafi prognozować oraz kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują absolwenta do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej firmy.

Możliwości zatrudnienia:

Na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, a także jako przedsiębiorca (właściciel firmy), niezależny konsultant dla MSP, specjalista ds. ekonomicznych, marketingowych i zarządzania. Absolwent może podjąć pracę w sektorze MSP z różnych branż, w firmach rodzinnych, jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach otoczenia biznesu.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • podatki w działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia w działalności gospodarczej,
 • marketing,
 • nowoczesne metody zarządzania,
 • prognozowanie działalności gospodarczej,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • zarządzanie zmianą i innowacjami,
 • zarządzanie kapitałem obrotowym,
 • prowadzenie e-biznesu,
 • rachunkowość,
 • analiza ekonomiczna,
 • źródła finansowania,
 • bankowość.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej