Socjologia, ścieżka: Integracja europejska

"Społeczeństwo jest dziełem pokoju, istotą społeczeństwa jest jego tworzenie".
Ludwig von Mises

W ramach kierunku SOCJOLOGIA (studia pierwszego stopnia) są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Kryminologia i socjologia penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z socjopsychologią
  • Integracja europejska

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia w zakresie ścieżki kształcenia Integracja europejska oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie nauk społecznych z zakresu socjologii posiada także zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk o polityce i administracji, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz zarządzania projektami. Absolwent ścieżki kształcenia Europeistyka zna europejską tradycję, historię, kulturę, społeczno-polityczne uwarunkowania integracji europejskiej, a także strukturę oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Wspólnot Europejskich.

            Absolwent ścieżki kształcenia Integracja europejska znakomicie wpisuje się w potrzeby rynku pracy ponieważ opanował w stopniu przynajmniej dobrym język obcy, posiada umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), umie przygotowywać i zarządzać projektami europejskimi tzn. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: rozumienia istoty i roli projektów w zarządzaniu, zasad zarządzania projektami, definiowania i planowania, organizowania wykonawstwa i sterowania projektami, a także oceny projektów. Absolwent posiada także zdolności kreatywnego myślenia, gotowości do pracy w zespole oraz zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego zachowania i działania, dzięki czemu potrafi dokonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych oraz planować rozwój i działania przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Potrafi także posługiwać się przepisami prawa wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego i jest świadomy praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka. Absolwent ścieżki kształcenia Integracja europejska orientuje się w sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej i świata oraz w postępujących procesach integracyjnych krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.

            Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Socjologia w zakresie ścieżki kształcenia Integracja europejska są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, biznesie, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej jak również w strukturach Unii Europejskiej, a także w ośrodkach kulturalnych lub organizacjach pozarządowych, we wszystkich jednostkach i organizacjach krajowych i europejskich, w których wymagana jest umiejętność dokonywania analizy zjawisk i procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych, szczególnie o charakterze integracyjnym, zagrożeń dla państw UE w zakresie pokojowego współistnienia.

            Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Socjologia w zakresie ścieżki kształcenia Integracja europejska zainteresowani karierą w dyplomacji oraz spełniający wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej mają możliwość być przyjętymi na aplikację dyplomatyczno-konsularną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po zakończeniu której będą mogli starać się o zatrudnienie w szeroko rozumianej służbie zagranicznej, dyplomatyczno-konsularnej, w strukturach organizacji unijnych i międzynarodowych.

            Absolwenci są gotowi do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach II stopnia (magisterskich).

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej