Praca socjalna, ścieżka: Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

"Bądź obecny. Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem".
Małgorzata Stolarska

 

W ramach kierunku PRACA SOCJALNA (studia pierwszego stopnia) ścieżka kształcenia Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym jest wybierana od 1 semestru.

To ścieżka kształcenia dla osób, które chcą:

  • poznać kreatywne metody pracy w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym;
  • zdobyć umiejętności w rozwiązywaniu problemów społecznych;
  • nabyć umiejętności pisania projektów socjalnych oraz pozyskiwania środków na ich realizację z funduszy unijnych;
  • osiągnąć kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych;
  • zdobyć wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie działalności służb społecznych;
  • cenią pomaganie ludziom, zwłaszcza w przypadkach niewydolności funkcjonowania jednostki i społeczeństwa m.in. z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych, z powodu alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, z powodu migracji czy uchodźstwa.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

1.       Ośrodki pomocy społecznej

2.       Powiatowe centra  pomocy rodzinie.

3.       Regionalne ośrodki polityki społecznej

4.       Domy pomocy społecznej.

5.       Placówki specjalistycznego poradnictwa (w tym rodzinnego)

6.       Placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu interwencyjnego i socjalizacyjnego)

7.       Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

8.       Ośrodki wsparcia

9.       Ośrodki interwencji kryzysowej

10.   Świetlice środowiskowe

11.   Placówki dla osób bezdomnych i uzależnionych

12.   Inne instytucje rynku pracy (urzędy pracy, agencje zatrudnienia etc.), przy zakładach karnych, w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, w ośrodkach badań, ośrodkach dla cudzoziemców, placówkach służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, w hospicjach i organizacjach pozarządowych. 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków prowadzonych w Instytucie Pedagogiki mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej