Turystyka i rekreacja, ścieżka: Turystyka w strefie nadmorskiej (50+)

"Kto podróżuje, ten żyje dwa razy".
Hans Christian Andersen

Studia przygotowane dla kandydatów 50+ kierowane są przede wszystkim do osób w średnim wieku, a także do emerytów i rencistów.

W ramach kierunku TURYSTYKA I REKREACJA, na wybranej po 2 semestrze ścieżce kształcenia Turystyka w strefie nadmorskiej student:

  • zapoznaje się z turystyką nadmorską w Polsce i na świecie
  • poznaje zróżnicowanie przedsięwzięć turystycznych w nadmorskich miastach i na obszarach wiejskich
  • uzyskuje wiedzę na temat społecznych skutków rozwoju turystyki, nowych form turystyki w strefie nadmorskiej, m.in. turystki aktywnej, dzieci i młodzieży, miejskiej, pielgrzymkowej, ekoturystyki
  • zapoznaje się z narzędziami i instrumentami planowania i programowania przedsięwzięć turystycznych, takimi jak: Internet, systemy rezerwacji i dystrybucji, projekty UE, marketing terytorialny i gospodarka walorami turystycznymi

Co potrafi absolwent Turystyki w strefie nadmorskiej?

Absolwent tej ścieżki kształcenia posiada wiedzę i umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym. Powinien dobrze radzić sobie z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wszelkiego typu wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, takich jak wycieczki szkolne, pielgrzymki czy grupowe wyjazdy okolicznościowe. Absolwent tej ścieżki dodatkowo nabywa wiedzę na temat wpływu turystyki na otoczenie i jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów nadmorskich, co w połączeniu z nabytymi praktycznymi umiejętnościami aplikacyjnymi predestynuje go do pracy w instytucjach i jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju turystyki i rekreacji w strefie nadmorskiej.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Absolwent posiada przygotowanie nie tylko do pracy w:

  • biurach podróży,
  • hotelach,
  • ośrodkach wypoczynkowych,

ale także w:

  • ośrodkach doradztwa,
  • administracji samorządowej,
  • organizacjach społecznych.

Absolwent jest gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją.

Zna problematykę organizacyjno-prawną funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej.

 

 

Jeżeli kandydat na studia zdał egzamin dojrzałości (starą maturę), to oceny z egzaminu pisemnego zostaną przeliczone na procenty według poniższej tabeli (w przypadku braku oceny z egzaminu pisemnego brany jest pod uwagę egzamin ustny). Liczba przeliczonych procentów jest równoważna procentom wynikającym z nowej matury poziom rozszerzony.

skala 6-stopniowa 

skala 5-stopniowa 

ocena

procenty

ocena

procenty

2

30%

 

3

45%

3

30%

4

60%

4

60%

5

75%

5

90%

6

90%

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej