Historia, ścieżka: Historia w animacji kultury i w turystyce

"Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości".
Tytus Liwiusz
  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych (po 2 semestrze istnieje możliwość utworzenia grupy częściowo zdalnej).

W ramach kierunku HISTORIA są do wyboru 4 ścieżki kształcenia:

  • Nauczycielska
  • Archiwistyka i historia Pomorza
  • Public History: Historia w przestrzeni medialnej
  • Historia w animacji kultury i turystyce

Absolwent kierunku historia, historia w animacji kultury i w turystyce otrzyma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę oraz zdobędzie umiejętności w stopniu poszerzonym z zakresu historii. Otrzyma wiedzę, kompetencję i umiejętności do podejmowania prac w zakresie szeroko rozumianych działań animacyjnych i promujących historię, a także wykorzystujących historię w turystyce krajowej i zagranicznej. Ponadto przygotowany jest do upowszechniania historii i dorobku naukowego i kulturowego Polski i Europy. Absolwent ścieżki historia w animacji kultury i w turystyce jest przygotowany do pracy w instytucjach, które w swoich statutowych zadaniach zajmują się animacją kultury, sztuki i działaniami z zakresu turystyki historycznej, przygotowuje opracowania historyczne bez względu na ich formę z wykorzystaniem umiejętności historyka-animatora, historyka-popularyzatora i historyka-społecznego dokumentalisty. Ma wiedzę i kompetencję z zakresu specjalistycznej terminologii marketingu historycznego i społecznego administratora oraz animatora i popularyzatora historii. Może podjąć pracę zawodową związaną przede wszystkim z rozbudowującym się rynkiem „aktywnej turystyki”: pilotów i przewodników wycieczek, specjalistów z zakresu historii w turystyce, potrafiących uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy oraz popularyzować je w dowolny sposób.

Absolwent potrafi posługiwać się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany, by samodzielnie przygotować pracę licencjacką. Zdobędzie kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia w tej lub w pokrewnych ścieżkach kształcenia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej