Geografia, ścieżka: Agronomia

 

W ramach kierunku studiów GEOGRAFIA, na wybieranej po 2 semestrze  ścieżce kształcenia Agronomia absolwent  posiada wiedzę w zakresie współzależności biocenoz rolnych oraz ich wpływu na bioróżnorodność. Zna problematykę kształtowania środowiska geograficznego i zarządzania zasobami przyrodniczymi w warunkach zmieniającej się antropopresji. Potrafi rejestrować, analizować i interpretować dane ilościowe i jakościowe dotyczące poszczególnych komponentów przyrodniczych oraz zjawisk antropogenicznych. Nabywa zdolność i rozumie konieczność kształtowania wielofunkcyjnego obszarów wiejskich, ich infrastruktury. Poznaje biologiczne, chemiczne i fizyczne zagrożenia produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia roślinnego. Poznaje również zagadnienia związane z utylizacją i zagospodarowaniem produktów ubocznych i odpadowych  powstających w wyniku produkcji roślinnej i ich wpływu na ochronę środowiska. Posiada rozeznanie w zakresie obowiązujących dyrektyw, ustaw i rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących gospodarki rolnej i ochrony środowiska, co otwiera przed absolwentem europejski rynek pracy.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki kierunku studiów.

Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu studiów może podjąć pracę w sektorach gospodarki, agencjach i instytucjach samorządowych związanych z gospodarką rolną. Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, może ubiegać się o zatrudnienie jako inspektor w jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne i leśne. Jest przygotowany do kontynuowania studiów na drugim poziomie kształcenia.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej