Dowodzenie i zarządzanie, ścieżka: Logistyka w grupach dyspozycyjnych

 

Dowodzenie i zarządzanie ukierunkowane jest na kształcenie przyszłych specjalistów oraz kierowników zespołów, które w organizacjach będą realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa oraz obronności. Istniejące obecnie organizacje militarne i pozamilitarne charakteryzują się bardzo elastycznymi strukturami macierzowymi, dostosowanymi do szybkiego wydzielania i zestawiania, w miarę pojawiających się potrzeb, różnych konfiguracji wykonawczych, zdolnych do szybkiego i skutecznego podejmowania działań. Studia pozwalają poznać nie tylko specyfikę organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, także w wymiarze regionalnym i lokalnym. Istotnym elementem kształcenia będzie także poznanie procedur działania tych instytucji, co jest priorytetem dla osób pragnących w przyszłości związać się z nimi zawodowo.  Absolwent kierunku Dowodzenie i zarządzanie będzie wykazywał się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, które wiążą się z istotą i prawidłowościami związanymi z funkcjonowaniem organizacji wchodzących w skład struktur bezpieczeństwa państwa. Będzie on zatem przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w tych strukturach. Posiadając umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji będzie mógł także podjąć pracę w charakterze analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych.

 

W ramach ścieżki logistyka w grupach dyspozycyjnych absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu realizowania zadań w komórkach logistycznych Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w obszarach zabezpieczenia logistycznego materiałowego, technicznego, remontowego oraz inwestycyjnego w ramach postępowań administracyjnych. Zaznajomienie z procedurami w zakresie umiejętności organizacji i realizacji logistyki w grupach dyspozycyjnych w okresie pokoju i wojny oraz logistyki humanitarnej realizowanej przez Siły Zbrojne w sytuacjach różnych zagrożeń, takich jak: pożary, powodzie, wypadki, katastrofy drogowe itp. pozwolą nabyć umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania procesami logistycznymi w grupach dyspozycyjnych.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej