Prawo

Studia prawnicze umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obowiązywania, stosowania i wykładni przepisów prawa. Kompetencje te są pożądane we współczesnej gospodarce i życiu społecznym. Wiele obecnie zachodzących zjawisk społeczno-ekonomicznych, ich interpretacja, określanie skutków i potencjalnych korzyści, które one przynoszą, wymagają zastosowania specjalistycznej wiedzy oraz skorzystania z usług w pełni profesjonalnych prawników. Wiedza z zakresu prawa przydatna jest zwłaszcza przy wykonywaniu zawodów prawniczych oraz zadań wspierających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji państwowych odpowiedzialnych za administrowanie państwem, tak na poziomie centralnym jak i terytorialnym.

Osiągnięcie profesjonalizmu zawodowego opartego na rzetelnej wiedzy prawniczej gwarantują pięcioletnie ‒ jednolite ‒ studia magisterskie na kierunku prawo, o profilu praktycznym. Zdobycie wykwalifikowanych kompetencji z zakresu stosowania i wykładni przepisów prawa sytuuje absolwenta kierunku prawo na dogodnej pozycji rynku pracy. Studia prawnicze stwarzają szansę uzyskania przede wszystkim wiedzy praktycznej, ale co niezwykle ważne także kompetencji społecznych dających przyszłemu prawnikowi wyższy stopień pewności i przekonania, iż znajomość prawa potrzebna jest w wielu obszarach życia gospodarczego, państwowego i społecznego.

Absolwent studiów prawniczych posiada następującą wiedzę i umiejętności:

  • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu różnorodnych gałęzi prawa, w tym w szczególności z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
  • umiejętności z zakresu interpretowania i stosowania norm prawnych
  • stosowania procedur sądowych i administracyjnych
  • sporządzania pism procesowych, opinii, analiz i ekspertyz prawnych, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego
  • administrowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Ukończenie kierunku prawo umożliwia:

  • w pełni merytoryczne przygotowanie do podjęcia wszystkich aplikacji prawniczych, a następnie wykonywania w szczególności zawodu: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego
  • uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na pracę w korpusie służby cywilnej, w tym wielu urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w instytucjach europejskich
  • założenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie jej przy wysokim stopniu świadomości zmienności czynników, które odpowiadają za sukces biznesowy
  • swobodne poruszanie się w obszarze działalności kulturalnej i społecznej, w tym administrowanie i kreowanie różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych przez fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, instytucje pozarządowe, wydawnictwa, a także środowiska artystyczne
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej