Biologia, ścieżka: Nauczycielska

W ramach kierunku BIOLOGIA są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Biologia nauczycielska
  • Biologia medyczna
  • Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring

Studia drugiego stopnia na kierunku Biologia umożliwiają doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej specjalności. Dzięki tym studiom możliwe jest samodzielne pogłębianie wiedzy, kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w organizowaniu samodzielnej  i zespołowej pracy badawczej. Przedmioty realizowane w ramach specjalności to między innymi Metodyka obserwacji i doświadczeń biologicznych, Dydaktyka biologii, Biomedyczne podstawy rozwoju,  Psychologia i Pedagogika.

Charakterystyka absolwenta:

Absolwent ścieżki kształcenia nauczycielskiej powinien posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata wiedzę  i umiejętności z zakresu  biologii oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania przedmiotu biologia. Absolwent powinien dysponować wiedzą teoretyczną i wiedzą specjalistyczną z zakresu przedmiotu objętego programem nauczania. Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej