Filologia germańska, ścieżka: Nauczycielska

“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”
Frank Smith

ramach kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA (studia drugiego stopnia) są do wyboru 2 ścieżki kształcenia:

  • Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce ("Filologia germańska - translatoryczna"- po uzyskaniu zgody Senatu UP w Słupsku)
  • Filologia germańska - nauczycielska

 

 

Studia drugiego stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 4 semestry. W trakcie procesu kształcenia studenci realizują przedmioty w zakresie praktycznego wykorzystania języka niemieckiego, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego. Poza przedmiotami kierunkowymi studenci ścieżki kształcenia nauczycielskiej realizują dwa moduły w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktyki nauczania języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych. Nieodłącznym elementem programu są także praktyki w placówkach oświatowych, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Absolwent kierunku filologia germańska nauczycielskiej ścieżki kształcenia posiada kompetencje językową na poziomie C2 Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent ścieżki nauczycielskiej dysponuje niezbędną wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Potrafi zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z wykorzystaniem  technologii informacyjnej. Ma udokumentowaną wiedzę oraz praktykę w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego, a także potrafi zadbać o rozwój warsztatu pracy i prawidłowo zaplanować ścieżkę awansu zawodowego. Może również podjąć pracę na stanowiskach wymagających wysokiej kompetencji językowej, znajomości kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych. Zdobyte kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w placówkach oraz instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, biurach podróży jak i w sektorze ogólnie pojętego biznesu. Absolwent  jest wdrożony do realizowania idei samokształcenia i pracy zespołowej  oraz doskonalenia ustawicznego.

 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej