Geografia, ścieżka: Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

"Każde miejsce leży tam, gdzie jest od czasu kiedy pierwszy raz tam trafiło. To się nazywa geografia".
Terry Pratchett

W ramach kierunku GEOGRAFIA są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Nauczycielska
  • Turystyka
  • Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Absolwent ścieżki kształcenia Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym posiada interdyscyplinarną wiedzę, bardziej zaawansowaną niż na studiach stopnia I, z zakresu szeroko pojętej problematyki kształtowania środowiska geograficznego i zarządzania zasobami przyrodniczymi w warunkach zmieniającej się antropopresji. Potrafi rejestrować, analizować i interpretować dane ilościowe i jakościowe dotyczące poszczególnych komponentów przyrodniczych (litosfery, pedosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery) oraz zjawisk antropogenicznych. Jest w stanie dokonywać wszechstronnych studiów i kompleksowych ocen na temat wpływu działalności antropogenicznej na jakość przestrzeni przyrodniczej w krajobrazach o różnym stopniu przekształcenia (zurbanizowanych, wiejskich i chronionych). Posiada również umiejętności formułowania prognoz odnośnie skutków oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy zawodowej w instytucjach zajmujących się inwentaryzacją, oceną i waloryzacją środowiska przyrodniczego, w placówkach monitoringu lokalnego i regionalnego, w jednostkach zarządzających obszarami chronionymi, urzędach ochrony środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, jak również w pracowniach zajmujących się planowaniem przestrzennym.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej