Bezpieczeństwo narodowe, ścieżka: Kryminologia z kryminalistyką

W ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia stacjonarne) są do wyboru  ścieżki kształcenia po pierwszym roku studiów:

 • Kryminologia z kryminalistyką
 • Bezpieczeństwo powszechne
 • Obrona Narodowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia stacjonarne (w systemie blended-learning):

 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

Cel kształcenia

Przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np.: Policja, kuratorzy, Służba Więzienna, pracownicy społeczni), a także w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem analizy kryminologicznej zjawisk patologii społecznych oraz przestępczości kryminalnej, a także praktycznego stosowania techniki kryminalistycznej.

Możliwości zatrudnienia

Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości: w sądownictwie, prokuraturze, w Służbie Więziennej, w Policji; w starostwach powiatowych – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i w Centrach Interwencji Kryzysowej, w ośrodkach pomocy społecznej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego

 • kryminologia (podstawy kryminologii, podstawy wiktymologii, patologie społeczne, przestępczość);
 • kryminalistyka (podstawy kryminalistyki, technika i taktyka kryminalistyczna);
 • wybrane zagadnienia prawa (prawo karne materialne, prawo karne procesowe).

Dodatkowe informacje

 • absolwent ścieżki kształcenia uzyskuje dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o pracę w Policji;
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • zajęcia odbywają się przy współudziale specjalistów z zakresu kryminologii i kryminalistyki z Polski i zza granicy.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej