Położnictwo

"Opieka położnej nad kobietą to przewodnik po świecie kobiecości".

 

  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

Położna odgrywa istotną rolę w życiu kobiety, ponieważ sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia, w tym w okresie przedkoncepcyjnym, w okresie ciąży, podczas porodu i po porodzie, a także opiekuje się noworodkami i niemowlętami do 2 miesiąca życia.

Studiuj Położnictwo na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku!

  • Zapewniamy pracownie doskonale wyposażone w ramach projektu utworzenia Centrum Symulacji Medycznej oraz platformy teleinformatycznej;
  • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną; 
  • Posiadamy doskonałą bazę kliniczną stacjonarną oraz ambulatoryjną;
  • Dla naszych Studentów nieustannie rozwijamy się i udoskonalamy proces kształcenia oraz bazę dydaktyczną;
  • Studiując położnictwo zdobędziesz zawód zaufania społecznego.

Studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym trwają 6 semestrów. 

Studenci kierunku Położnictwo zdobywają wiedzę z zakresu świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, rodzącej i jej rodziny oraz noworodka. 

Studenci zdobywają wiedzę o rozpoznawaniu ciąży i sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzaniu badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej; prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; przyjmowaniu porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza; podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska; sprawowaniu opieki nad matką i monitorowaniem przebiegu okresu poporodowego; badaniu noworodków i opiekę nad nimi; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; wykrywaniu stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu; prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczącej zdrowia prokreacyjnego, w tym m.in. chorób przenoszonych drogą płciową, profilaktyki, a także różnego rodzaju schorzeń przez cały okres życia kobiety.

Absolwenci kierunku Położnictwo są przygotowani do pracy m.in. w szpitalach i klinikach, w tym w sali porodowej oraz w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej. 

Absolwenci przygotowani są również do pracy w opiece ambulatoryjnej, w tym w poradni ginekologiczno-położniczej oraz jako położna rodzinna/środowiskowa. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia kierunku położnictwo.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają:

1) aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku położnictwo

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku położnictwo,

Orzeczenia należy przedstawić sekretariacie Katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego w terminie do – 30 września 2024 roku.

 

Na kierunkach medycznych zajęcia praktyczne i praktyki odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, w związku z czym studenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w nich procedur i regulaminów wewnętrznych, m.in. dotyczących szczepień oraz stosowania odzieży ochronnej. Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłym w mowie oraz piśmie (certyfikat min. B2/polskie świadectwo dojrzałości).

 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków prowadzonych w Instytucie Nauk o Zdrowiu mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej