Bezpieczeństwo narodowe, ścieżka: Obrona narodowa

Ścieżka dostępna także w ramach studiów BLENDED LEARNING

 

W ramach kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, na wybieranej po 2 semestrze ścieżce kształcenia Obrona narodowa studentów przygotowują do funkcjonowania w strukturach systemu obrony narodowej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wymaganych od specjalistów umiejętności niezbędnych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych.

Czego nauczysz się na studiach?

 • Teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, systemów bezpieczeństwa i funkcjonujących w ich ramach instytucji, a także znajomość prawnych uwarunkowań oraz procedur dotyczących wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przez administrację bezpieczeństwa, formacje mundurowe, instytucje pozarządowe i wszelkie inne instytucje funkcjonujące w ramach systemów bezpieczeństwa,
 • nabędziesz umiejętności analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem wykonywanych w instytucjach, w jakich możesz być zatrudniony po ukończeniu studiów, a także umiejętność pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym,
 • zdobędziesz kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  a także nauka dotyczy kształtowania postaw prospołecznych: asertywności i empatii oraz rozumienia istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska;
 • poznasz zagadnienia związane z realizacją zadań na rzecz obronności przez instytucje sektora militarnego i pozamilitarnego, w tym prawne i międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • będziesz przygotowany do realizacji zadań na rzecz obronności w tym zadań związanych z wykorzystywaniem narzędzi teleinformatycznych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych noszących znamiona sytuacji kryzysowych.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w jednostkach wojskowych Resortu Obrony Narodowej w charakterze pracowników wojska, a także w instytucjach publicznych i sektora prywatnego funkcjonujących w systemie obrony państwa i realizujących zadania na rzecz obrony cywilnej w charakterze specjalistów; absolwenci specjalności po odbyciu przeszkolenia wojskowego mogą starać się o służbę w charakterze żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy pododdziałów Obrony Terytorialnej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • systemy informacji przestrzennej GIS;
 • prawne uwarunkowania i zasady funkcjonowania w strukturach systemu administracji państwowej i samorządowej;
 • administrowanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych;
 • współczesne wojny i konflikty zbrojne;
 • podstawy obronności państwa;
 • sojuszniczy wymiar obronności państwa (Polska w NATO i UE);
 • zarządzanie kryzysowe w systemie obronnym, państwa (m.in. organizacja dowodzenia i łączności, funkcjonowanie systemu w warunkach zagrożeń militarnych, wsparcie sektora pozamilitarnego w sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego).

Dodatkowe informacje:

 • studenci otrzymują wsparcie ze strony Instytutu w sytuacji starania się o odbycie przeszkolenia wojskowego w systemie szkolenia Narodowych Sił Rezerwowych, a także mogą je odbyć w strukturach „Legii Akademickiej” w zakresie uprawniającym o starania się o służbę w pododdziałach Obrony Terytorialnej (otrzymają również rekomendacje Instytutu w sytuacji starania się o odbycie kursu oficerów OT w WSO we Wrocławiu);
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego” wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane w strukturach systemu zarządzania kryzysowego, symulator urządzeń łączności, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w zarządzaniu kryzysowym (m.in. stacje meteorologiczne, sprzęt łączności, narzędzia GIS, drony, sprzęt rozpoznania skażeń radiologicznych);
 • studentom stworzona jest możliwość dzięki podpisanym stosownym porozumieniom odbycia praktyk zawodowych w jednostkach wojskowych funkcjonujących w regionie;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa militarnego w oparciu o Uniwersyteckie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu kryzysowym.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej